Què és l’impost de plusvàlua?

Què és l’impost de plusvàlua?

El ple del Tribunal Constitucional ha resolt la qüestió d’inconstitucionalitat presentada pel Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia contra tres apartats de l’impost de plusvàlua, en concret, contra l’article 107 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes...