Enllaços

Registre mercantil central: www.rmc.es

Agència Tributària: www.aeat.es

Seguretat Social: www.seg-social.es

Generalitat de Catalunya: www.gencat.net

Tributs de la Generalitat: www.e-tributs.net

BOE: www.boe.es

Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Catalunya: www.gestors.cat

Col.legi d’Administradors de Finques de Barcelona: www.coleadministradors.cat

Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya: www.apttc.cat

Diari Oficial Generalitat de Catalunya: www.gencat.net/dogc/

Registre Mercantil de Barcelona: www.registromercantilbcn.es

Registres de la Propietat i Mercantils: www.corpme.es

INEM: www.inem.es

Ministeri de Foment – Transports: www.mfom.es

Diputació de Barcelona: www.diba.es

Diputació de Lleida: www.diputaciolleida.es

Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat

Ajuntament de Manresa: www.ajmanresa.cat