Termes i condicions

1. Condició d’USUARI

L’accés o ús del lloc web www.assessoriadelbages.cat implica tenir la condició d’USUARI del mateix, i l’acceptació de les condicions generals d’utilització, sens perjudici d’aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, que adquiriran també força obligatòria entre les parts.

Alguns serveis de la Web accessibles per als Usuaris d’Internet o exclusius per als clients d’Assessoria del Bages S.L. poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments d’ús i instruccions que, en el seu cas, substitueixen, completen, i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran d’ésser acceptades per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

2. Condició de TITULAR

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement als USUARIS de la web www.assessoriadelbages.cat, de forma directa i gratuïta, la següent informació, relativa al TITULAR del domini

Nom i denominació social: Assessoria del Bages S.L..

Residència i domicili: C/ Sallent 65, local 10-1, 08243 – Manresa

Telèfon: 93 872 40 0 1

Adreça de correu electrònic: assessoria@assessoriadelbages.cat

NIF: B60994282

Inscrita en el registre mercantil de Barcelona T 28783 F189 full B142017

 

3. Objecte

A través del portal www.assessoriadelbages.cat el seu TITULAR abans identificat facilita als seus USUARIS l’accés a informacions i la utilització de diferents serveis posats a disposició tant per part del TITULAR com per part de tercers.

4. Condicions d’ús

L’accés al portal tindrà caràcter gratuït, sense perjudici de que algun dels serveis als que es pot accedir estiguin subjectes al pagament d’un preu.

L’USUARI assumeix la responsabilitat en l’ús del lloc web.

Per a fer ús dels serveis els menors d’edat requeriran del permís dels seus pares o tutors, els que seran responsables dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.

L’USUARI es compromet a fer ús adequat dels continguts i serveis que ofereix www.assessoriadelbages.cat, abstenint-se d’utilitzar-los amb finalitats il·lícites, o que contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans, o provoquin danys en els sistemes de la web o en els dels seus proveïdors o tercers.

El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per a evitar danys derivats de la existència de virus informàtics, malgrat no es fa responsable dels potencials danys o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic de l’USUARI quan aquest accedeixi a la pàgina web o l’utilitzi.

El TITULAR es reserva el dret a efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que es presten, com la forma en que aquests apareixen presentats o localitzats.

5. Propietat industrial i intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareixen en el lloc www.assessoriadelbages.cat són propietat del TITULAR o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al web i/o als serveis atribueixi a l’USUARI cap classe de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.

Tanmateix, els continguts son propietat intel·lectual del TITULAR o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’USUARI, ni que aquest pugui fer-ne un ús més enllà de l’estrictament necessari per a un correcte ús del portal i els seus serveis.

Aquesta clàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, software, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.

En virtut del disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució, i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a www.assessoriadelbages.cat.

6. Protecció de dades de caràcter personal / Política de privacitat

El TITULAR es reserva la facultat de incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre).

La finalitat d’aquest fitxer serà la de prestar-li els nostres serveis i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte del contracte.

L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació i portabilitat dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referència RGPD.

Informació addicional sobre Protecció de Dades:

 · Responsable del tractament.

Identitat: ASSESSORIA DEL BAGES S.L. , CIF B60994282

Adreça: C/ Sallent 65, Local 10-1 P.I. Els Dolors – Manresa 08243

Telèfon: 93.872.40.01

Correu: assessoria@assessoriadelbages.cat

 

 

 

 · Finalitat del tractament de les dades.

Les dades personals que es puguin recollir per part de ASSESSORIA DEL BAGES, S.L. seran utilitzades per poder complir amb les obligacions contractuals, prestació del serveis contractats o l’oferiment de serveis de l’empresa.

En cap cas s’utilitzaran per cap altra finalitat que no s’hagi especificat en aquest apartat.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantinguin relacions comercials, o bé fins que expressament es sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat.  La conservació de les dades es durà a terme sempre per als fins del seu tractament, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de protegir els drets i llibertats de la persona interessada.

Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada dels mateixos, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

 · Legitimació del tractament de dades.

La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes al RGPD, concretament a l’article 6.1.a), doncs ASSESSORIA DEL BAGES, S.L. sol·licita expressament el consentiment del l’interessat per a què les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat prevista en el punt anterior.

Igualment, el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, segons disposa l’article 6.1.b) RGPD.

 · Destinataris de les dades.

No es preveu que es cedeixin les dades recollides mitjançant el present document puguin ser cedides a tercers. Sí que es cediran, però, a empreses vinculades a l’Assessoria del Bages, per al compliment d’una obligació legal o bé del compliment a la relació contractual

 · Exercici dels drets propis.

Es podran exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, enviant un correu electrònic a assessoria@assessoriadelbages.cat acompanyat d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu, o bé dirigint-se a les instal·lacions de l’ASSESSORIA DEL BAGES SL al C/ Sallent 65 Local 10-1 de 08243 Manresa.

7. Xarxes socials

En el cas que el TITULAR tingui presència a les xarxes socials, el tractament de les dades que es realitzi de les persones que connectin amb el TITULAR a través d’aquests canals es regirà igualment per aquestes condicions generals d’ús, sens perjudici d’aquelles condicions específiques inherents a la xarxa social que correspongui.

El TITULAR tractarà les dades de l’USUARI amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informar-lo d’activitats, productes o serveis del TITULAR o de tercers que puguin estar relacionats amb la seva activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

8. Exclusió de garanties i responsabilitat

El TITULAR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es poguessin ocasionar pel mal funcionament del lloc web citant, a títol merament enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del lloc, transmissió de virus o programes lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

9. Enllaços o hipervincles

En cas que a www.assessoriadelbages.cat es disposessin de enllaços o hipervincles a altres llocs d’internet, el TIUTLAR no exercirà cap classe de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el TITULAR assumirà cap responsabilitat per els continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni en garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet. Igualment, la connexió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10. Vigència i modificacions de les condicions generals d’ús

Les presents condicions romandran en vigor de forma indefinida, sens perjudici de la seva modificació, que podrà ser duta a terme pel TITULAR en qualsevol moment, essent degudament publicades en el lloc web.

11. Jurisdicció i legislació aplicable

Les relacions entre USUARI i TITULAR es regiran per la normativa estatal aplicable, sotmetent-se a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals de la localitat de Manresa.

Política de cookies

1. Definició de cookie

Les cookies (galetes) són fitxers que es descarreguen en el seu equip a l’accedir a determinats llocs web.

Permeten a un lloc, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari (preferències el lloc, informació del perfil, etc.) i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari.

Les galetes poden ser internes o de tercers. Les internes són aquelles establertes pel domini del propi lloc web. Les de tercers provenen d’altres fonts externes, com poden ser anuncis, imatges, etc. inserits a les pàgines web.

Per a determinades funcions del lloc assessoriadelbages.cat cal tenir habilitades les galetes.

2. Quina informació s’emmagatzema en una galeta ?

Les cookies no emmagatzemen informació sensible sobre vostè, com ara targetes de crèdit, dades bancàries, fotografies, número de DNI o informació personal. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc. El servidor web no l’associa a vostè com a persona, sinó al seu navegador.

3. Quins s’utilitzen en el lloc

El lloc web assessoriadelbages.cat utilitza els següents tipus de galetes per al seu correcte funcionament o per a finalitats estadístiques i/o publicitàries (veure graella inferior)


4. Altres cookies no previstes:
Tenint en compte les característiques d’Internet i dels llocs web, no sempre podem comptar amb la informació de les cookies que col·loquen terceres parts a través del nostre lloc. Això s’aplica especialment quan el nostre web conté elements integrats: textos, documents, imatges o vídeos que s’emmagatzemen fora del nostre domini, però que es mostren a través d’ell. En conseqüència, en cas que es trobi amb aquest tipus de cookies al nostre web i no estiguin enumerades en la llista anterior, li preguem que ens ho comuniqui. També pot posar-se en contacte directament amb aquest tercer per a demanar-li informació sobre les cookies que col·loca, la seva finalitat i durada, i com garanteix la seva privacitat.

5. Acceptació de la Política de galetes

assessoriadelbages.cat mostra informació sobre la seva Política de galetes a la part inferior de la pàgina quan s’accedeix a el lloc per primera vegada en cada navegador o si prèviament no s’han acceptat.

Davant d’aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

 1. Accepta galetes. No es tornarà a visualitzar aquest avís a accedir a cap pàgina del lloc web.
 2. Obtenir més informació relacionada amb les cookies que utilitza el lloc cat així com les opcions per configurar-les.


  6. Es poden eliminar o desactivar les galetes?

  Sí. No només eliminar, sinó també bloquejar, de forma general o particular, per a un domini específic. Per eliminar les galetes d’un lloc web ha d’anar a la configuració del seu navegador i allà podrà trobar aquelles associades a el domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

  Les galetes emmagatzemades en l’equip es poden desactivar seguint les indicacions del propi navegador (normalment a través de l’apartat “ajuda” del menú). No obstant això, cal tenir present que la desactivació d’alguna galeta pot impedir o dificultar la navegació o la prestació dels serveis oferts en el lloc.

  Notes addicionals

  • Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les galetes i des d’aquest lloc ha de poder fer-se ús del dret a l’eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquest lloc ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les galetes per part dels navegadors.         
  • En alguns casos és necessari instal·lar cookies per a que el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptar-les.         

  Per a qualsevol dubte o consulta no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte del lloc web.

   

  Gestió de Cookies Nom Tipus de Cookie Funció
  Google 1P_JAR 30 dies Transfereix dades a Google per pesonalitzar anuncis
  Google NID 6 mesos Habilita fucions personalitzades d’autocompletat
  Google CONSENT 2 anys Analytica, consentiment i afiliació
  Google DV Sessió Identificació de l’usuari
  Google Analytics _utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv Persistent Conèixer de forma anònima, núm de visitants, procedència, pàgines visitades, etc.
  Google Analytics _gid Sessió Distingir els usuaris
  Google Analytics _ga 2 anys Emmagatzemar la ID del client
  Google Analytics _gat_gtag_ua Sessió Diferenciar diferent objectes de seguiment
  Propia moove_gdpr_popup 2 anys Gestión RGPD

   

  Gestió de Cookies / Nom / Tipus de Cookie / Funció

  • Google / 1P_JAR / 30 dies / Transfereix dades a Google per pesonalitzar anuncis
  • Google / NID / 6 mesos / Habilita fucions personalitzades d’autocompletat
  • Google / CONSENT / 2 anys / Analytica, consentiment i afiliació
  • Google / DV / Sessió / Identificació de l’usuari
  • Google Analytics / _utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv / Persistent / Conèixer de forma anònima, núm de visitants, procedència, pàgines visitades, etc.
  • Google Analytics / _gid / Sessió / Distingir els usuaris
  • Google Analytics / _ga / 2 anys / Emmagatzemar la ID del client
  • Google Analytics / _gat_gtag_ua / Sessió / Diferenciar diferent objectes de seguiment
  • Propia / moove_gdpr_popup / 2 anys / Gestión RGPD