Actualitat

Els ERO irrompen un any després

24 / 05 / 2021 | Actualitat

Els expedients de regulació temporal d’ocupació, els ERTO, es van convertir en els gran protagonistes per evitar que s’assolissin xifres d’atur històriques amb l’esclat de la pandèmia.

Més d’un any després de conviure amb la covid, però, irrompen i amb força els temuts acomiadaments: els expedients de regulació d’ocupació (ERO).

Des de l’inici d’aquest any el degoteig és continu i en els 14 mesos de la crisi sanitària ja s’han registrat més de 45.000 acomiadats de més de 130 empreses a Espanya.

La majoria d’afectats treballaven en grans companyies, algunes de les quals havien recorregut els primers mesos de pandèmia als ERTO.

¿Però estan justificats tots aquests ERO?

Algunes empreses aprofiten “d’excusa” l’actual crisi per reajustar les plantilles sobretot en el sector bancari i del comerç.

El boom de vendes online ha posat en evidència que cada cop es necessita menys personal a la botiga o a l’oficina bancària física.

La banca va ser la que va obrir l’aixeta dels ERO, que ara ja s’estenen a tots els àmbits laborals.

¿Aquest degoteig d’acomiadaments continuarà o la represa progressiva de l’economia l’aconseguirà aturar? Serà difícil aturar-los perquè moltes empreses ja arrossegaven problemes econòmics abans.

Font: Ara.cat

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat