Actualitat

El valor real dels salaris a Espanya cau un 4,5%

15 / 09 / 2022 | Actualitat

L’organisme preveu un alentiment en la millora de l’ocupació a la vegada que s’incrementen els costos de vida.

El valor real dels salaris a Espanya ha caigut un 4,5% en l’últim any, segons dades publicades aquest divendres per l’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Tanmateix, és el segon país de l’organització on més han baixat, només per darrere de Grècia, on la caiguda interanual ha estat del 6,9%.

L’informe apunta que els salaris no augmenten a un ritme tan elevat com ho fa la inflació, pel qual preveu que el poder adquisitiu de les famílies continuï decreixent durant el 2022. L’OCDE recomana als governs “estudiar fórmules per ajustar els salaris mínims oficials i mantenir de forma afectiva el poder adquisitiu dels treballadors amb sous més baixos”.

Pel que fa a la taxa d’atur mitjana als països de l’OCDE, aquesta es va situar al 4,9% al juliol, que és la xifra més baixa des de l’inici de la sèrie històrica, l’any 2001. Tot i això, “la desacceleració del creixement mundial implica que la millora de l’ocupació probablement també s’alentirà”, matisa el document. “Les fortes pujades dels preus de l’energia i les matèries primeres estan generant una crisi del cost de la vida”, acaba.

L’informe apunta que l’enduriment de les condicions del mercat laboral ha provocat que les empreses s’enfrontin a una manca de mà d’obra “sense precedents”. A la Unió Europea, quasi tres de cada deu empreses del sector manufacturer i de serveis han hagut d’efectuar talls de producció durant el segon trimestre de 2022 per falta de personal.

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat