Actualitat

Amb un euro ja serà possible crear una societat limitada

19 / 09 / 2022 | Actualitat

La nova llei Crea i Creix, una de les principals reformes del Pla de Recuperació per facilitar la creació d’empreses, vol lluitar contra la morositat comercial i afavorir el creixement empresarial.

L’objectiu del nou marc legal és la millora regulatòria, l’eliminació d’obstacles, l’agilitació dels procediments i l’ampliació del catàleg d’activitats exemptes de llicència.

Un dels elements més destacats de la llei és la possibilitat de crear una Societat de Responsabilitat Limitada amb un capital social d’1 euro i facilitar-ne la constitució de manera àgil i telemàtica.

El nou marc normatiu permetrà estendre l’ús de la factura electrònica en totes les relacions comercials entre empreses i autònoms per lluitar contra la morositat comercial, incloent el compliment dels terminis de pagament com a criteri d’accés a les subvencions públiques.

Per a això, es crea un Observatori Estatal de la Morositat Privada, que publicarà un llistat anual d’empreses moroses amb més de 600.000 euros de pagaments o més d’un 5% de les seves factures fora de termini. Aquest llistat serà de consulta per a qualsevol empresa per poder avaluar la solvència de clients i proveïdors.

També es persegueix potenciar els instruments de finançament alternatiu al crèdit bancari per a les empreses, com el finançament col·lectiu, la inversió col·lectiva i el capital risc.

L’abaratiment i millora dels procediments per a la creació de noves empreses (cost d’un euro davant els 3.000 vigents fins ara) està en línia amb la pràctica habitual a Europa, o sigui que s’afavoreix l’emprenedoria.

Un altre aspecte nou és que es modifica la llei de mesures de liberalització del comerç, i s’amplia el catàleg d’activitats econòmiques exemptes de llicència.

Font: El Periodico

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat