Actualitat

Suècia pagarà als avis per tenir cura dels nets

10 / 07 / 2024 | Actualitat

A partir d’aquest juliol, els avis suecs poden sol·licitar una nova paga estatal per cuidar els seus nets durant el primer any de vida. Aquesta prestació parental es podrà percebre durant un màxim de tres mesos, amb l’objectiu de proporcionar flexibilitat a les famílies, especialment a les monoparentals.

Els avis o familiars propers del nounat podran rebre aquesta prestació durant 45 dies. En el cas de les famílies monoparentals, aquest període s’amplia fins a 90 dies. La norma es va aprovar al Riksdag, el parlament suec, el desembre de 2023 i ha entrat en vigor aquest 1 de juliol.

L’únic requisit per rebre aquesta ajuda és estar inscrit a la seguretat social, similar als subsidis parentals per als progenitors. A més, els pares també tenen dret a una excedència per naixement d’un fill de fins a 16 mesos. “És una mesura que permetrà conciliar a les famílies amb més necessitats”, ha destacat Alexandra Wallin, cap del Departament d’Infància i Família de l’Agència Sueca de Seguretat Social.

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat