Actualitat

La pensió mitjana puja a 1.033 euros al juliol, el 2,2% més respecte a l’any passat

28 / 06 / 2021 | Actualitat

La Seguretat Social va abonar un total de 10.180.229 milions d’euros en la nòmina de pensions del mes de juliol, que van donar cobertura a 9,85 milions de persones.

La despesa pública ha augmentat el 3,2% l’últim any si es comparen els comptes de juliol del 2021 i juliol del 2020. La pensió mitjana ha pujat, tot i que a un ritme lleugerament inferior a l’increment de despesa.

La prestació mitjana que paga l’Estat se situa en 1.033 euros mensuals, el 2,2% més que el juliol del 2020, tal com reflecteixen les dades actualitzades aquest divendres pel Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social.

Si bé la pensió mitjana va pujar en menor mesura que la nòmina de les pensions, les noves prestacions contributives per jubilació continuen la seva tendència alcista i han experimentat un substancial increment l’últim any.

Més de dos terços de la nòmina, concretament 7.322,9 milions d’euros, es va destinar a l’abonament de les pensions de jubilació. Aquesta quantia va créixer el 3,76% en els últims dotze mesos.

La bretxa de gènere en pensions va tancar el mes en un 33,8%, ja que, de mitjana, les dones van percebre un import de 830,4 euros i els homes 1.253,9 euros.

La diferència d’ingressos entre uns i altres s’explica fonamentalment pel major nombre de dones que cobren pensions no contributives, com les de viudetat, que tenen un import menor que les pensions contributives per jubilació.

La bretxa en les pensions és superior actualment que la que hi ha dins del mercat laboral a través dels salaris. Segons les últimes dades disponibles, referents al 2019, aquesta se situa en termes bruts en el 19,5% en detriment de les dones.

Font: El Periodico

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat