Actualitat

El descens de l’atur consolida la recuperació econòmica?

6 / 07 / 2021 | Actualitat

El “miracle” de la vacunació ha fet que l’atur es reduís al mes de juny a Catalunya en 35.995 persones, un 7,46%, el millor registre d’aquest mes de la sèrie històrica, mentre que l’afiliació a la Seguretat Social ha viscut també un dels seus majors repunts i s’ha situat en 3,4 milions, un 1,5 % més que el mes anterior, amb una pujada de 49.977 persones.

La majoria de persones que han trobat feina a casa nostra, 27.039, l’han trobat en el sector de la restauració.

No obstant això, a casa nostra encara queden 89.448 persones afectades per un ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació), 22.641 menys que les que hi havia al maig.

A finals de juny la xifra de persones a l’atur inscrites a les oficines del Servei Públic d’Ocupació Estatal (Sepe) a Catalunya es va situar en les 445.862, segons les dades facilitades ahir pels ministeris de Treball i Seguretat Social, ben a prop del mig milió de la primavera del 2019, just abans de la pandèmia.

A l’Estat, el nombre d’aturats ha disminuït en 166.911 persones i la xifra total se situa en els 3,6 milions, mentre que la Seguretat Social va guanyar 233.056 afiliats i ja supera els 19,5 milions.

Malgrat tot, l’administració vol ser prudent i recorda la fragilitat d’uns indicadors que estan molt vinculats a l’evolució de la pandèmia, des de fa dies en corba ascendent una altra vegada.

El govern està preocupat per l’alt nivell de l’atur de llarga durada, gairebé el 66%, i el que afecta els joves, que són el 26% del total.

Font: El Punt Avui

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat