Actualitat

Els autònoms es poden deduir les despeses dels àpats de negocis

13 / 07 / 2021 | Actualitat

Els treballadors autònoms es poden deduir de la declaració les despeses derivades d’un àpat de negocis. Així ho ha dictaminat una sentència del Tribunal Suprem, que contradiu el que fins ara era el criteri del Ministeri d’Hisenda i reconeix aquest dret als treballadors per compte propi.

A partir d’ara els autoempleats podran justificar amb més seguretat jurídica deduccions d’aquestes despeses en vista d’una possible inspecció fiscal i podran fer-ho tot i que no tinguessin èxit i en aquest àpat no aconseguissin tancar cap negoci.

La decisió judicial, estableix doctrina i determina que els autònoms es podran deduir la despesa de qualsevol àpat de negocis que hagin pagat si poden demostrar que mantenen una relació professional amb la o les persones amb qui han compartit taula.

Fins ara el fisc interpretava que qualsevol despesa que no tingués una «correlació directa i immediata» amb un ingrés empresarial constituïa «necessàriament una liberalitat».

No obstant, aquí el Tribunal Suprem introdueix un matís important i és que accepta com a deduïbles aquestes despeses si aquestes van a favor d’aconseguir un millor resultat empresarial i es fan «dins de la mateixa activitat empresarial», segons recull la sentència.

Els magistrats de l’alt tribunal no entren a dilucidar si el fet de convidar a menjar aquesta persona després va tenir un resultat empresarial directe o, fins i tot, exitós. Només determinen que aquest menjar ha de perseguir un objectiu concret, tot i que sigui de forma «indirecta» i «de futur».

Font: El Periodico

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat