Actualitat

La congelació de l’impost de matriculació no beneficia tots els usuaris

6 / 07 / 2021 | Actualitat

L’anul·lació de la pujada de l’impost de matriculació fins a final d’any s’ha convertit en un petit ‘regal enverinat’ per al sector de l’automòbil.

Des de tots els estaments valoren positivament la mesura aprovada en el Congrés i ratificada pel Senat, dins de la nova llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

L’impost de matriculació va pujar un 113% més de mitjana després d’aplicar-se definitivament elprotocol europeu WLTP de mesurament de CO2.

Amb la norma la mitjana de valors oficials d’emissions va pujar un 20%, i amb això els trams de l’impost de matriculació.

De manera que bona part dels vehicles que abans no pagaven l’impost per no superar els seus mesuraments amb l’anterior norma (NEDC) els 120 grams, van passar a pagar-lo l’1 de gener al saltar de tram impositiu per emissions.

Per això, bona part dels compradors d’un vehicle nou entre gener del 2021 i el dia en què es publiqui la nova llei hauran pagat prop dels mil euros de mitjana més que si ho haguessin fet a partir d’aquest moment.

Això significa que el preu dels cotxes hauria d’estar en el mateix nivell que estava el 2020, quan no s’havia publicat la pujada per la norma europea, un 40% dels models nous que van veure incrementat el seu preu un 5%. La congelació es mantindrà fins a l’1 de gener del 2022.

Els nous trams

Amb la tornada al valor de les xifres de 2020, el límit de 120 grams puja fins als 144 grams les emissions gravades a tipus 0, d’entre 120 i 160 a entre 144 i 192 grams les gravades al 4,75%, d’entre 160 i 200 grams a entre 192 i 240 grams amb un 9,75% i en comptes d’a partir de 200 a partir de 240 grams les que paguen el 14,75%.

Des del sector han valorat positivament la mesura, tot i que reconeixen que no l’esperaven. El mercat no està en el seu millor moment i, malgrat que no volen manifestar-ho en públic, molts fabricants admeten que des que va sortir el rumor de la possible aprovació de la congelació de l’impost molts compradors han posposat la decisió de comprar un vehicle nou a l’espera de la nova mesura. Això ha llastat les vendes de l’últim mes.

A més, reclamen una reforma fiscal de l’automòbil que permeti eliminar l’impost de matriculació i reorientar-lo cap al pagament per ús i emissions.

Des de començament d’any s’han venut a Espanya 456.833 vehicles, cosa que significa que bona part d’ells hauran hagut de pagar de més per l’impost de matriculació que els que es venguin a partir de l’entrada en vigor de la llei.

Font: El Periodico

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat