Actualitat

Ciberassegurances: Una protecció essencial per a les pimes

20 / 07 / 2021 | Actualitat

La digitalització ja és una realitat per a la majoria de les empreses. Una transformació, en alguns casos, imposada per la pandèmia que es presta a revolucionar el teixit empresarial espanyol.

Però, ¿estan les companyies preparades per al canvi? Almenys, pel que fa a la ciberseguretat, en moltes ocasions, la resposta és no.

Més de la meitat de les empreses espanyoles (53%) van ser víctimes d’almenys un atac cibernètic el 2020.

Per protegir-se dels ciberdelinqüents, les empreses tenen molts recursos al seu abast: afegir a la plantilla personal especialitzat; instal·lar o actualitzar els seus sistemes informàtics; i, fins i tot, subcontractar una consultora.

No obstant, al marge de totes aquestes mesures, per quan l’atac cibernètic ja és un fet, cada vegada guanyen més rellevància les assegurances de ciberrisc, l’última línia de defensa en l’estratègia de ciberseguretat d’una empresa.

Aquestes assegurances cobreixen l’esquena a les companyies després de patir un atac cibernètic, ja que compensen econòmicament per danys propis i a tercers davant robatoris de dades.

Malgrat que des del començament de la pandèmia els atacs cibernètics han augmentat un 80%, amb gairebé 40.000 diaris, segons destaca l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE), la contractació de ciberassegurances no ha viscut l’empenta esperada, almenys entre les petites i mitjanes empreses.

De fet, del total de les empreses que van contractar aquest tipus d’assegurances el 2020 només el 32% van ser pimes. Una tendència que contrasta amb l’auge que experimenten entre empreses amb una facturació superior als 250 milions d’euros, on van passar de representar el 44% el 2019, al 68% el 2020.

No obstant, són les petites empreses les que solen sortir més mal parades d’un atac cibernètic. Es calcula que el cost mitjà d’aquests atacs se situa al voltant dels 35.000 euros, cosa que per a moltes empreses pot significar el tancament del negoci.

Llavors, ¿per què no intervenen en la qüestió? Els experts assenyalen dues raons fonamentals: la falta de conscienciació i el cost de les assegurances.

Font: El Periódico

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat