Actualitat

Noves ajudes de la Generalitat per a empreses de l’oci nocturn

20 / 07 / 2021 | Actualitat

El Govern de la Generalitat ha activat aquest dilluns un fons de 10 milions d’euros per repartir ajudes directes per a empreses de l’oci nocturn afectades per les noves restriccions i tancaments.

La partida de transferències està destinada a compensar parcialment l’impacte de la prohibició d’obertura per a les companyies del gremi.

Aquest dilluns el ‘Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya’ (DOGC) ha publicat les bases de la convocatòria i aquestes en són les principals claus:

Qui pot demanar les ajudes?

Les ajudes que distribuirà la Generalitat les podran demanar tots aquells professionals autònoms i pimes titulars d’un establiment dedicat a l’oci nocturn i que han sigut obligats a tancar.

Aquests són els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia, com discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes i discoteques infantils.

Quines empreses cobreix?

No totes les empreses poden sol·licitar les ajudes disposades pel Govern. I és que només hi podran accedir les societats que estiguin en la categoria de pimes, és a dir, que ocupin menys de 250 treballadors i tinguin un volum de negoci anual que no excedeixi els 50 milions d’euros o un balanç general anual que no sigui superior als 43 milions d’euros.

A quant ascendeix l’ajuda?

L’import de l’ajuda dependrà de la mida de l’empresa. Com més gran, més elevat serà l’import, i al revés. Per a aquells autònoms i microempreses de menys de 10 treballadors el pagament serà de 8.000 euros.

Si l’empresa té 10 o més treballadors i un aforament inferior a 1.300 persones, l’ajuda serà d’entre 8.000 i 30.000 euros. I si la companyia té 10 o més treballadors, però un aforament superior a 1.300 persones, l’ajuda serà d’entre 30.000 i 50.000 euros.

El nombre d’empleats i la seva relació amb l’espai serà determinant per definir l’import final, que consistirà en un pagament únic i no repetible en el temps.

M’hi he d’inscriure per rebre-les?

Sí, la inscripció és condició indispensable per cobrar les ajudes. Aquells que no s’hi inscriguin, malgrat complir els requisits, no cobraran res.

Tampoc podran reclamar a posteriori. Les inscripcions es realitzaran únicament de manera telemàtica a través del portal Canal Empresa, a la pàgina web de Consorci de Comerç, Artesania i Moda i a la web del Departament d’Empresa i Treball.

A partir de quin dia i fins quan puc inscriure-m’hi?

L’ordre publicada aquest dimecres al DOGC no estableix les dates d’obertura i tancament del període d’inscripcions per sol·licitar les ajudes. Des del Departament d’Empresa insisteixen que serà aquesta setmana, tot i que de moment no en tenen data concreta.

Quan cobraré les ajudes?

L’ordre publicada aquest dimecres al DOGC tampoc explicita els temps de pagament als sol·licitants. De moment, se’n desconeix la data de cobrament.

La resolució de la concessió de l’ajuda es notificarà a l’interessat mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics.

Són incompatibles amb altres ajudes?

No, l’ordre publicada per la Generalitat explicita que aquestes ajudes són compatibles amb d’altres de caràcter estatal, autonòmic, municipal o europeu que s’han anat desplegant durant la pandèmia.

Quines obligacions tinc una vegada les cobri?

Les empreses que rebin aquestes ajudes tenen l’obligació de complir els requisits imposats i no haver mentit en la seva sol·licitud per obtenir-les. Per a això hauran de firmar una declaració responsable, que haurà de reflectir fefaentment que el que s’hi declara és cert.

La Generalitat farà una revisió de no menys del 5% de les sol·licituds, per determinar que els receptors veritablement compleixen les bases, a més de les comprovacions prèvies a l’autorització que l’Administració pugui considerar necessari.

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat