Actualitat

L’economia espanyola es va disparar el 19,8% al segon trimestre

2 / 08 / 2021 | Actualitat

L’economia espanyola va experimentar en el segon trimestre un rebot del 19,8% respecte al mateix període de l’any passat, en el moment més dur de la pandèmia.

Pel que fa al primer trimestre, en què el producte interior brut (PIB) va tornar a descendir, l’alça va ser del 2,8%, molt per sobre de les estimacions més optimistes.

La contribució de la demanda nacional al creixement interanual és de 20,3 punts, 22,9 punts superior a la del primer trimestre.

Per la seva banda, la demanda externa presenta una aportació de −0,5 punts, 1,1 punts més que en el trimestre anterior. L’aixecament gradual de les restriccions va permetre que la despesa en consum de les llars s’incrementés un 20,8% respecte al mateix trimestre del 2020.

En taxa interanual l’alça va ser del 29,5%. Per la seva banda, la despesa de les Administracions Públiques presenta un creixement del 3,4%. La inversió registra una variació del 18,9%, superior en 22,9 punts al del trimestre anterior.

Font: El Periodico

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat