Actualitat

Els dipòsits bancaris continuen creixent

31 / 08 / 2021 | Actualitat

La pandèmia continua alterant els patrons habituals de l’economia. El juliol és un mes en què tradicionalment baixen els dipòsits de les llars perquè es recorre als estalvis per finançar les vacances.

L’any passat, no obstant, van créixer per primera vegada des del 2010 i aquest any s’ha tornat a repetir.

Les famílies tenien guardats 942.800 milions d’euros en les entitats de dipòsit (bancs, caixes i cooperatives de crèdit) el mes passat, 1.100 milions i un 0,1% més que al juny, segons ha publicat aquest dimecres el Banc d’Espanya.

Les llars, així, van tancar el juliol amb 49.000 milions més (5,6% d’augment) a la banca que tenien dotze mesos abans.

Respecte al febrer del 2020, l’últim mes abans que es decretés el confinament, l’augment puja a 90.900 milions, amb un increment del 10,6%.

Les autoritats i els experts confien que tot aquest estalvi embassat es vagi canalitzant al consum a mesura que es va normalitzant la situació i reobrint l’activitat i que això sigui un dels principals motors de la recuperació econòmica del país.

Les últimes dades apunten efectivament que, malgrat que les famílies continuen augmentant els seus dipòsits, també estan impulsant una forta recuperació de la despesa.

Les dades avançades del PIB del segon trimestre indiquen un increment del consum final de les llars del 6,6%.

Algunes dades de juliol també apunten en la mateixa direcció. Les pernoctacions hoteleres dels nacionals van pujar el mes passat a 14,9 milions, un 97% més que un any abans.

Menys d’empreses

Al contrari que les llars, les empreses van reduir els seus dipòsits el mes passat fins als 294.900 milions d’euros, 5.900 milions i un 1,9% per sota del mes anterior.

Mentre les famílies porten augmentant els seus estalvis bancaris de manera gairebé ininterrompuda des de principis de l’any passat, les companyies van tancar el juliol amb una quantitat pràcticament igual a la que tenien el juny del 2020.

Amb tot, continuen sent 43.100 milions més dels que tenien guardats el febrer previ al confinament, cosa que implica un increment del 17%.

Aquesta caiguda de l’estalvi empresarial als bancs de juliol no sembla apuntar a una inversió més gran.

D’una banda, la incertesa econòmica del primer semestre va provocar que la formació bruta de capital baixés el 0,2% en el primer trimestre i l’1,5% en el segon.

Però a més, per a les companyies que sí que estiguin invertint pot resultar més interessant endeutar-se que estirar dipòsits, ja que els estímuls del Banc Central Europeu (BCE) fan que el finançament sigui històricament barat tant en els mercats de capitals com en el crèdit bancari.

Així les coses, és probable que el descens tingui a veure amb els problemes financers que moltes estan patint, segons ve advertint el Banc d’Espanya des de fa mesos.

Font: El Periodico

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat