Actualitat

Una empresa pot negar-se a contractar algú si no està vacunat?

11 / 08 / 2021 | Actualitat

La campanya de vacunació avança cada vegada més ràpid i cada vegada més espanyols comencen a rebre el tractament per desenvolupar immunitat davant el virus.

Malgrat que la velocitat de vacunació inicialment no ha sigut molta, el debat i els dubtes sobre l’obligatorietat d’acceptar o no la vacuna comencen a germinar als centres laborals.

Els treballadors estan obligats a vacunar-se?

Segons l’actual normativa, en l’àmbit laboral no hi ha la vacunació obligatòria com a eina de prevenció, ni tan sols per a les professions amb risc per exposició biològica. És a dir, ni tan sols els metges, que poden estar exposats diàriament al virus, tenen l’obligació de vacunar-se.

Pot sancionar-me l’empresa si no estic vacunat?

No, en cap cas. L’empresa no pot ni tan sols exigir l’esmentada informació al treballador.

Exigir l’esmentada informació seria una vulneració de la llei de protecció de dades. L’empresa només podria recollir l’esmentada informació si fos de manera voluntària.

És a dir, la companyia pot preguntar-ho, però el treballador pot no respondre i queda blindat en cas que la direcció el discriminés d’alguna manera a causa de la seva decisió de no contestar.

Pot l’empresa canviar-me de lloc si no estic vacunat?

No, l’empresa no pot justificar cap modificació substancial de les condicions laborals. Si la direcció justifica de manera directa un canvi en les condicions laborals d’un empleat pel fet de no estar vacunat o no voler vacunar-se, estaria incorrent en una discriminació.

Poden preguntar-me en una entrevista de feina si estic vacunat?

L’empresa pot preguntar-ho, però el candidat té tot el dret a no respondre.

La pregunta sobre si una persona està o no vacunada seria equiparable a la de si pensa o no tenir fills, si està o no embarassada o si té previsió de mudar-se en algun moment. És informació personal i no rellevant per l’entrevista de feina.

Una empresa només pot decidir contractar o no a una persona per les seves aptituds professionals i l’encaix d’aquestes en el perfil que busca.

Font: El Periodico

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat