Actualitat

Complement de pensió per maternitat

31 / 08 / 2021 | Actualitat

Un total de 44.501 dones pensionistes reben el complement de gènere, que té com a objectiu, precisament, corregir la bretxa de gènere que es produeix entre la pensió mitjana que rep un home (1.257 euros el mes de juliol) i la que rep una dona (883,40), en part per l’habitual interrupció de la carrera laboral per a la cura dels fills.

Segons l’estadística sobre pensions contributives, l’import mitjà mensual d’aquest complement, vigent des de febrer, a la pensió és de 61,18 euros.

De les 44.501 pensions complementades, el 18,54% correspon a pensionistes amb un fill (8.252); el 47,49%, amb dos fills (21.135); el 21,21%, amb tres (9.440), i amb quatre fills, el 12,75% (5.674).

Aquest complement consisteix en una quantia fixa de 27 euros al mes per fill, que s’aplica des del primer fill i fins a un màxim de quatre, i se sol·licita alhora que la pensió.

Segons les dades de l’estadística oficial, la nòmina mensual del conjunt de les prestacions contributives de la Seguretat Social va ascendir a 10.217,15 milions d’euros.

La pensió mitjana del sistema va ser d’1.035,98 euros mensuals per al conjunt de les diferents pensions (jubilació, incapacitat permanent, viudetat, orfandat i en favor de familiars), amb un augment l’últim any d’un 2,27%.

En particular, la pensió mitjana de jubilació del sistema, per la seva banda, es va situar en 1.192,26 euros, un 2,40% més que un any abans.

La quantia mitjana de les noves jubilacions en el règim general es va elevar a 1.490,2 euros al mes.

D’altra banda, la pensió mitjana de viudetat va ser de 741,35 euros al mes (1,97%). Per règims, la pensió mitjana de jubilació procedent del règim general va ser d’1.337,71 euros al mes, mentre que la més baixa la va registrar el règim d’autònoms, de 794,19 euros al mes.

En la mineria del carbó, la mitjana de jubilació mensual es va situar en 2.332,15 euros i 1.325,78 euros en el règim del mar.

Font: El Periodico

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb