Actualitat

Catalunya rebrà el 17,2% de la inversió de l’Estat

14 / 10 / 2021 | Actualitat

Catalunya rebrà el 2022 un import de 2.230,74 milions d’euros del total de la inversió territorializada de l’Estat en les diferents comunitats autònomes.

Segons figura en el projecte de llei de Pressupostos Generales de l’Estat, la quantitat assignada a Catalunya representa el 17,2% del total, un percentatge lleugerament per sota del pes de la comunitat autònoma en el PIB del conjunt de país (entorn del 18%), tal com estableix la disposició addicional tercera de l’Estatut de Catalunya.

A la inversió assignada a Catalunya, no obstant, Hisenda suma 200 milions a compte del compliment d’una sentència del Suprem del 2017 relativa als comptes del 2008, que seran cedits per a la seva gestió a la Generalitat, tal com ja es va fer en el Pressupost del 2021.

Així, segons els comptes del Ministeri, la inversió territorializada total dirigida a Catalunya, de 2.430,74 milions, representaria el 18,4% de la inversió total (13.207 milions, resultat de sumar als 13.007 milions totals els 200 del compliment de la sentència), i es compliria així el que estableix l’Estatut. Aquesta partida correspon sobretot a infraestructures del Ministeri de Transports i de la resta de ministeris i empreses públiques.

La quantitat assignada aquest any a Catalunya en concepte d’inversió territorializada suposa un increment de 129,16 milions respecte a la consignada en els Pressupostos del 2021, el 6,14% més.

Els Pressupostos del 2021 van assignar 2.101,58 milions d’inversió a Catalunya, el 17,1% del total previst per al conjunt de les comunitats.

I tot i que en sentit estricte aquest percentatge tampoc permetia complir amb l’Estatut, el Govern va fer valer la mateixa aportació addicional de 200 milions que ha tornat a aplicar de cara als comptes del 2022.

En particular, la quantitat assignada a Andalusia suma 2.267,07 milions, el 17,4% del total de la inversió territorializada.

La tercera comunitat amb més assignació d’aquesta partida pressupostària correspon a València, amb 1.208,61 milions (9,30% del total) seguida de Madrid, amb 1.151,46 milions (8,9%).

La partida total d’inversió regionalitzable, de 13.007 milions suposa un increment del 5,7% respecte del programat el 2021. Gairebé totes les comunitats veuen augmentar la seva pròpia partida, llevat de les del País Basc, La Rioja, Navarra, Extremadura, les Balears i Madrid.

En aquest últim cas, la inversió assignada per al 2022 es retalla el 8,5%. La ministra Montero, no obstant, va defensar que Madrid és beneficiària de bona part del calaix d’inversió no regionalitzable i que aquesta comunitat ha vist créixer un 42,6% la seva inversió territorial en els últims quatre anys, per sobre de la mitjana.

Font: El Periódico

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat