Actualitat

Nou impost de plusvàlua amb dos mètodes de càlcul

8 / 11 / 2021 | Actualitat

El Consell de Ministres va aprovar el reial decret llei que adaptarà l’impost sobre la plusvàlua municipal a la sentència del Tribunal Constitucional i que permetrà als contribuents elegir entre dos mètodes de càlcul, el que més els beneficiï, han confirmat a EFE fonts d’Hisenda.

Amb el nou impost quedarà «garantit que ningú que faci una venda a pèrdues l’haurà de pagar», asseguren des del ministeri.

L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, un tribut local conegut com a plusvàlua municipal, grava la revaloració dels immobles tenint en compte una metodologia que el TC ha considerat inconstitucional.

En la seva sentència del 26 d’octubre, el TC va anul·lar diversos aspectes del tribut –que es paga quan algú ven, dona o hereta un habitatge–, en virtut dels quals sempre calia pagar-lo, amb independència de si s’havia produït un veritable increment de valor i la quota pogués resultar excessiva.

Amb les modificacions que s’aprovaran, la quota es podrà calcular mitjançant el valor cadastral en el moment del traspàs, amb uns nous coeficients que fixarà el ministeri i que reflectiran la realitat immobiliària, o mitjançant una altra opció, que consistirà a valorar la diferència entre el valor de compra i el de venda.

Llei d’equitat

D’altra banda, l’Executiu també donarà llum verda al projecte de llei d’equitat, universalitat i cohesió en l’accés a la sanitat pública, que estableix mesures per impedir nous copagaments sanitaris a la ciutadania.

També es va anunciar l’aprovació del Pla d’Acció Mental, el primer que es promou a Espanya i que estarà dotat amb 100 milions d’euros.

Font: El Periódico

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat