Actualitat

Nova assegurança d’impagament del lloguer per a joves?

16 / 11 / 2021 | Actualitat

El Govern preveu la creació i finançament d’una assegurança per evitar els impagaments dels joves que s’acullin a les ajudes destinades al lloguer de 250 euros mensuals incloses en la nova llei de vivenda.

L’assegurança «garantirà» la renda del lloguer durant un any i amb una quota que no podrà superar el 5% de la renda anual. Aquesta nova mesura mitigarà els possibles problemes que puguin produir-se per part dels joves per fer front a la renda d’un pis de lloguer i que també servirà com a garantia per al llogater.

El Govern preveu que els joves que compleixin els requisits per accedir al bo de 250 euros mensuals per viure de lloguer puguin rebre aquesta ajuda a partir de l’1 de gener del 2022.

Font: El Periódico

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat