Actualitat

Nova assegurança d’impagament del lloguer per a joves?

16 / 11 / 2021 | Actualitat

El Govern preveu la creació i finançament d’una assegurança per evitar els impagaments dels joves que s’acullin a les ajudes destinades al lloguer de 250 euros mensuals incloses en la nova llei de vivenda.

L’assegurança «garantirà» la renda del lloguer durant un any i amb una quota que no podrà superar el 5% de la renda anual. Aquesta nova mesura mitigarà els possibles problemes que puguin produir-se per part dels joves per fer front a la renda d’un pis de lloguer i que també servirà com a garantia per al llogater.

El Govern preveu que els joves que compleixin els requisits per accedir al bo de 250 euros mensuals per viure de lloguer puguin rebre aquesta ajuda a partir de l’1 de gener del 2022.

Font: El Periódico

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb