Actualitat

L’atur juvenil a Catalunya ja quintuplica el d’Alemanya

23 / 11 / 2021 | Actualitat

L’atur juvenil a Catalunya, que ja era preocupant abans de l’esclat de la pandèmia, encara ho és més després d’un any i mig de Covid-19.

La taxa d’atur entre els joves, un 24,6%, pràcticament quintuplica la d’Alemanya, el país europeu que té les xifres més positives, un 5,2%. Només Grècia i el conjunt de l’Estat superen la dada catalana.

La diferència entre l’atur juvenil i el general, en què el primer duplica el segon, també és de les pitjors proporcions d’Europa.

La precarietat que afecta els treballadors més joves conjuga una temporalitat del 46,5%, una parcialitat del 29% i una sobrequalificació de gairebé un 38%, entre altres aspectes negatius.

Models productius enfocats a sectors estacionals com ara el turisme són els que normalitzen les condicions laborals més precàries i, entre altres conseqüències, afecten que tan sols un 18,6% dels joves catalans es poden emancipar de la llar dels pares.

Font: EL Punt Avui

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat