Actualitat

Contractació de treballadors en ERTO bonificant el 50% de les quotes?

29 / 11 / 2021 | Actualitat

El govern espanyol fomentarà la contractació de treballadors inclosos en els nous ERTO sectorials bonificant el 50% de les quotes durant sis mesos.

Aquest és un dels punts de la nova proposta d’expedient temporal, l’anomenat mecanisme RED que l’executiu estatal ha posat sobre la mesa de diàleg social. Els nous expedients s’aplicarien durant un any, i es podria estendre dotze mesos en cas de crisi sectorial greu.

El plantejament convenç més als sindicats, ja que elimina l’obligació de dipositar indemnitzacions al Fons de Garantia Salarial (Fogasa), que veien com l’avantsala dels acomiadaments.

Nous ERTO

Segons el plantejament del govern espanyol, els nous ERTO s’activaran per acord del Consell de Ministres, a proposta dels ministeris d’Economia, Treball i Seguretat Social. Amb caràcter previ hauran d’informar els agents socials.

Les dues modalitats que s’implementarien són la cíclica, que es decretarà en cas d’una conjuntura macroeconòmica adversa i tindrà una durada màxima un any; i la sectorial, que es podrà fer servir un any amb possibilitat a prorrogar-ho dues vegades sis mesos en cas de crisi sectorials greus que generin necessitats de requalificació.

Un cop activat, les empreses podran sol·licitar voluntàriament la seva adhesió. Primer s’hauran de plantejar reduir la jornada dels treballadors i si tampoc així són viables, podran suspendre totalment els contractes. Els empresaris hauran d’enviar un informe a la Inspecció que tindrà set dies per revisar-lo. En cas de no rebre resposta s’interpretarà com a silenci positiu.

Les deduccions de les cotitzacions a la Seguretat Social que paguen les empreses podran ser d’entre un 10 i un 70%. D’altra banda, es prohibirà que els empleats facin hores extres mentre estiguin actius els mecanismes RED.

Per tal que aquests treballadors puguin trobar feina en altres companyies, es bonificarà els contractes dels empleats inclosos al mecanisme sectorial amb bonificacions de quotes del 50% durant 6 mesos. A més, es constituirà un fons per atendre les necessitats de finançament.

Increment de multes

La proposta també inclou un enduriment de les multes per contractació temporal fraudulenta, amb sancions per cada treballador afectat de 1.000 euros en el grau mínim i de 10.000 euros per cada persona en frau de llei.

Font: El Punt Avui

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat