Actualitat

El salari mínim s’incrementa a 1.000 euros

23 / 02 / 2022 | Actualitat

El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts l’increment del salari mínim interprofessional (SMI) fins als 1.000 euros mensuals, amb efectes retroactius des de l’1 de gener d’aquest any. Aquest augment de la retribució suposarà que els treballadors amb sous més precaris sumin 35 euros al salari mínim actual (965 euros per 14 pagues).

L’acord que ha fet possible l’increment el va subscriure el govern espanyol amb els sindicats majoritaris –CCOO i UGT– el 9 de febrer passat. Les patronals, CEOE i Cepyme, se’n van desmarcar, com ja va passar amb l’anterior increment, dels 950 a 965 euros.

La reunió del consell de ministres també ha servit per aprovar el reial decret de beques, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar, així com les quanties dels ajuts a estudiants per al curs 2022-2023.

Fins a un milió d’escolars i universitaris se’n podran beneficiar. La principal novetat de la convocatòria del curs que ve és l’avançament dels terminis de sol·licitud i comunicació de les beques, que permetrà als estudiants saber abans del període de matriculació si compleixen els requisits per rebre aquests ajuts i quins recursos poden rebre.

Amb l’aprovació del reial decret i la posterior convocatòria de les beques, els terminis s’avançaran quatre mesos. Està previst que el període de sol·licitud de beques s’obri el mes de març i no al juliol o l’agost, com era habitual fins ara.

El pressupost destinat a beques i ajuts per al proper curs serà de 2.134 milions d’euros. El pressupost és un 45 % superior al del curs 2017-2018.

Font: Nació Digital

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat