Actualitat

Hisenda redueix les multes pels béns a l’estranger

15 / 02 / 2022 | Actualitat

El Ministeri d’Hisenda ha modificat el model 720 de declaració de béns a l’estranger, després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la UE (TJUE) que considerava alguns aspectes contraris a Dret, i ha rebaixat les elevades sancions que contemplava, al mateix temps que ha eliminat la imprescriptibilitat del delicte, que ara tindrà un termini de prescripció de quatre anys. A més, les sancions no podran superar el 50% de la quota defraudada.

L’Executiu recorda en les esmenes que la sentència del TJUE ha dictaminat que determinats aspectes del règim jurídic associat a l’obligació de declaració de béns i drets a l’estranger (model 720) incorren en incompliment de la normativa europea. En conseqüència, afegeix, es fa necessari modificar aquest règim jurídic per a adequar-ho a la legalitat europea.

Després de conèixer-se la sentència, la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ja va avançar que el Govern aprofitaria alguna llei en tramitació per introduir els canvis necessaris, amb la finalitat que poguessin entrar en vigor abans del 31 de març, que és quan venç el termini per a presentar el model 720 de declaració de béns a l’estranger referit a l’any 2020.

El Tribunal de Justícia de la UE va declarar il·legal a la fi de gener el sistema de sancions que aplicava Hisenda als contribuents que no declaren correctament i a temps els seus béns i actius a l’estranger, en concloure que es tracta d’una mesura “desproporcionada” que contravé el Dret de la UE.

En el seu dictamen, el tribunal considerava que les multes “estableixen una restricció desproporcionada a la lliure circulació de capitals” i que, per tant, contravé el dret de la Unió. En concret, la declaració de béns a l’estranger contempla una sanció màxima que pot arribar fins al 150% de la quota defraudada, multes “molt elevades”, segons el TJUE, ja que s’apliquen a cada dada o conjunt de dades omeses i van acompanyades, segons els casos, d’una quantia mínima de 1.500 o 10.000 euros, amb un import total no limitat.

Així mateix, la norma espanyola, aprovada per l’anterior govern del PP, contemplava que els delictes derivats per la no comunicació de béns a l’estranger no prescrivien, una cosa també qüestionada per l’alt tribunal.

Els canvis entraran en vigor en poques setmanes i afectaran, segons precisa una de les esmenes, als períodes impositius iniciats des de l’1 de gener de 2020 i que no hagin conclòs encara.

Font: Nació Digital

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat