Actualitat

Ajuts per descarbonitzar flotes de transport

5 / 04 / 2022 | Actualitat

El Departament de Territori ha fet pública la convocatòria d’ajuts per a la descarbonització de flotes de transport de viatgers i mercaderies. El Govern hi destinarà 21,74 milions d’euros amb l’objectiu de renovar flotes de vehicles pesants, impulsant la tecnologia elèctrica o l’hidrogen.

La convocatòria també preveu atorgar subvencions a la transformació de motors dièsel o benzina en motors d’electricitat, hidrogen o gas, a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega i a la compra de semiremolcs per autopistes ferroviàries.

A les ajudes hi poden optar grans empreses, pimes i autònoms, mentre que taxis, furgonetes per al transport de fins a vuit viatgers i empreses públiques en queden fora perquè es beneficien d’altres subvencions. Els ajuts provenen dels fons Next Generation de la Unió Europea i estan emmarcats en el pla de recuperació, transformació i resiliència.

Les sol·licituds s’aniran resolent a mesura que es vagin presentant i les subvencions s’atorgaran fins a esgotar la partida econòmica. En cas que la partida encara no s’hagi acabat, la data límit per a les sol·licituds serà el 30 d’abril de 2024, excepte en el cas dels ajuts pels semiremolcs, que serà el 31 de desembre de 2023.

Les ajudes s’han de sol·licitar de forma telemàtica a través de la web del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori. Per altra banda, el Govern ha organitzat una jornada virtual oberta per a tothom per al pròxim dijous 17 de març a les deu del matí per resoldre dubtes i disposar de més informació.

Font: Nació Digital

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat