Actualitat

Espanya, líder en atur a la Unió Europea

9 / 05 / 2022 | Actualitat

La taxa d’atur a l’eurozona es va situar en el 6,8% durant el mes de març, una dècima menys que el febrer i 1,4 punts menys respecte el mateix mes de l’exercici anterior (8,2%), segons les dades publicades aquest dimarts per l’Eurostat. Pel que fa al conjunt de la Unió Europea, el percentatge de persones desocupades va tancar el març en el 6,2%, també una dècima menys que el febrer i 1,3 punts menys en comparació al març de 2021 (7,5%). Un cop més, l’Estat presenta les pitjors xifres en termes d’ocupació, amb una taxa d’atur del 13,5%. La taxa és una dècima més alta en termes intermensuals i se situa per sobre de països com Grècia (12,9%), Itàlia (8,3%) o Suècia (7,6%).

En termes absoluts, l’Eurostat estima que hi ha més de 13,37 milions de persones aturades al conjunt de la Unió Europea, dels quals vora 11,27 milions es troben a l’eurozona. Això suposa un descens de 85.000 aturats a la UE respecte al febrer i de 76.000 a la zona euro. En termes interanuals, l’atur es va reduir en gairebé 2,36 milions de persones a la UE i en 1,93 milions a l’eurozona. Pel que fa a l’atur juvenil –persones de menys de 25 anys-, el percentatge de desocupats va situar-se en el 13,9% tant a la zona euro com a la Unió Europea, una dècima menys respecte al febrer (14%).

Quant a la distribució per sexes, les dones continuen presentant taxes d’atur més elevades. Durant aquest darrer mes de març, el percentatge de dones desocupades es va situar en el 7,3% a l’eurozona, mentre que el d’homes va ser del 6,5%. Al conjunt de la Unió Europea, la taxa d’atur de les dones va ser del 6,6%, mentre que la dels homes es va quedar en el 5,9%.

Espanya no només és el país que presenta la pitjor taxa d’atur (13,5%) de la Unió Europea i l’eurozona, sinó que també és un dels pocs països on la taxa d’atur augmenta respecte al febrer. Els altres casos són Dinamarca (del 4,4% al 4,5%), Portugal (del 5,6% al 5,7%), Grècia (del 12,8% al 12,9%) i Irlanda (del 5,2% al 5,5%).

Per altra banda, la República Txeca i Alemanya són els països amb les millors dades d’ocupació, amb taxes d’atur del 2,3% i del 2,9%, respectivament. A continuació apareixen altres estats com Malta (3%), Polònia (3%), Hongria (3,2%) o els Països Baixos (3,3%).

Font: Nació Digital

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat