Actualitat

El 80% de les empreses catalanes augmenta vendes

18 / 05 / 2022 | Actualitat

Malgrat que la invasió d’Ucraïna ha eclipsat parcialment la recuperació econòmica després de la pandèmia, el 80% de les empreses catalanes espera incrementar la seva facturació aquest 2022 i gairebé la meitat preveu fer-ho per sobre del 5%.

Així ho conclou un informe fet per KPMG en col·laboració amb la CEOE que també recull que el 48% dels directius té previst incrementar les seves plantilles, deu punts percentuals menys que en el sondeig que la patronal va fer abans de l’inici del conflicte.

Segons l’informe, 3 de cada 4 empresaris veuen la inflació com la principal amenaça per l’economia espanyola. I l’increment dels costos de producció i la reducció del poder adquisitiu són els principals riscos pels seus negocis.

Tot i que les previsions de contractació que expressen els directius en el darrer sondeig són més moderades que abans de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, continuen sent moderadament optimistes. De fet, segons l’informe, el nombre d’empresaris que asseguren que reduiran les seves plantilles baixa del 12% al 9% i el dels enquestats que diu que la mantindrà igual incrementa 12 punts percentuals.

Tampoc hi ha canvis significatius en els plans d’internacionalització: el 36% de les empreses catalanes apostarà per ampliar la seva presència a l’exterior, mentre un 42% assegura que la mantindrà.

El canvi és més important en les perspectives a dotze mesos vista, ja que el percentatge d’enquestats que preveia que l’economia aniria a millor a molt millor es redueix quasi a la meitat passant del 55% al 28%.

En canvi, aquells que auguren que anirà a pitjor o a molt pitjor creix 25 punts passant del 14% al 39%. De fet, aquesta és l’opinió majoritària entre els empresaris que han participat en el sondeig.

Crida a mitigar l’impacte de la inflació

Entre els possibles impediments pel creixement de les empreses, un 51% destaca el debilitament de l’economia global i un 42% els problemes amb la cadena de subministrament. Com era d’esperar, les tensions geopolítiques escalen posicions en la llista d’amenaces per l’economia espanyola.

Així ho indiquen el 29% dels participants del sondeig, 16 punts percentuals més que abans de l’inici del conflicte d’Ucraïna. El 62% dels enquestats demanen al govern espanyol que mitigui l’impacte de la inflació en l’economia i un 42% li demana que potenciï la transformació digital i sostenible.

En matèria fiscal, el 18% dels enquestats considera que la pujada d’impostos és una de les principals amenaces de l’economia espanyola dels pròxims 12 mesos.

Pel que fa a l’impacte de la guerra a Ucraïna, un 34% dels enquestats entre abril i maig indica que ha revisat o està revisant la seva estratègia pel 2022, mentre que un 47% no ho ha fet encara perquè la seva reacció dependrà de com evolucioni. Un de cada cinc empresaris catalans afirma que s’ha vist afectat per les sancions imposades al govern rus i les contra sancions decretades per Putin.

Font: Nació Digital

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat