Actualitat

Nou sistema de cotització pels autònoms

23 / 01 / 2023 | Actualitat

El nou sistema de cotització dels treballadors autònoms ha entrat en vigor. El mecanisme es basa en els rendiments nets, és a dir, en els ingressos reals que esperen obtenir els treballadors per compte propi durant l’any, descomptant tot allò que es poden deduir. Fins al moment les cotitzacions es feien a partir d’una base escollida voluntàriament. Pel 2023 el nou sistema fixa una forquilla d’entre 230 euros i 500 euros al mes, en funció del tram. Els canvis s’aplicaran de manera progressiva fins al 2025 i tot plegat té per objectiu a llarg termini equiparar les prestacions entre el règim general i el règim especial de treballadors autònoms (RETA).

La reforma estableix que en els pròxims tres anys es desplegarà de manera progressiva un sistema de 15 trams que determina les bases de la cotització i les quotes a pagar en funció dels rendiments nets de l’autònom. El govern espanyol vol que entre el 2022 i el 2025 sigui un període de “transició” cap al model definitiu de cotització per “ingressos reals”, que es pretén completar a tot tardar el 2032. El 2025, però, caldrà tornar a negociar.

El nou sistema aprovat a l’estiu al Congrés dels Diputats amb el suport del PP, PNB i PDeCAT també compta amb l’aval de les diverses organitzacions de treballadors autònoms: ATA –vinculada a la patronal CEOE- i UATAE i UPTA –vinculades als sindicats-. Els treballadors autònoms poden consultar la quota aproximada que hauran de pagar el 2023 en un simulador que ha llençat el Ministeri de Seguretat Social.

Rebaixa pels autònoms amb menys ingressos

L’aplicació del nou sistema contempla una rebaixa progressiva de la quota per als treballadors amb menys ingressos i un increment per als que més guanyen. Així, per aquest 2023 la quota mínima –tram de menys de 670 euros de rendiments nets- serà de 230 euros, mentre que la màxima serà de 500 euros. El 2022 la quota mínima era de 294 euros. Pel 2024 les quotes seran d’entre 225 i 530 euros, i pel 2025 d’entre 200 i 590 euros.

El govern espanyol va indicar que amb el nou sistema estalviaran diners els autònoms que ingressin fins a 1.300 euros. En canvi, a partir dels 1.700 euros de rendiment mensual les quotes s’incrementaran progressivament. Els augments de quota més elevats seran pels que cobren més de 3.600 euros al mes, que hauran de fer front a 196 euros més de cotització; els que ingressen més de 4.050, amb 236 euros més; i els que guanyen més de 6.000 euros, que faran front a 296 euros d’afegit per quota.

Amb tot, el ministre de Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, va assegurar que un de cada dos cotitzants passarà a pagar menys. “Tres de cada quatre autònoms ho podran fer per una quota igual o inferior, per tant, s’introdueix un element d’equitat molt important en el sistema”, va agregar.

El concepte dels rendiments nets

Fins al moment, els autònoms escollien una quota a pagar cada mes sense tenir en compte els seus guanys. Això canvia amb el nou sistema. Segons detalla el decret llei publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), el càlcul dels rendiments nets surt de la quantitat de diners que factura l’autònom, descomptant les despeses. Sobre aquesta quantitat s’aplicarà addicionalment una deducció per despeses genèriques del 7% (3% pels autònoms societaris). El resultat serà la xifra que determinarà la base de cotització i la quota corresponent.

El sistema també permetrà als treballadors per compte propi canviar la quota fins a sis vegades a l’any en funció de la previsió d’ingressos nets. En qualsevol cas, les bases escollides tindran caràcter provisional fins que es procedeixi a la regularització dels rendiments anuals obtinguts i comunitats per l’administració tributària al final de l’exercici fiscal. Si la cotització provisional efectuada és superior a la quota corresponent a la base màxima del tram, la Seguretat Social retornarà els diners que pertoquin.

Font: Nació Digital

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat