Actualitat

Les exportacions catalanes van créixer el 2022 i van batre un nou rècord

27 / 02 / 2023 | Actualitat

Les empreses catalanes tenen en activitat internacional el catalitzador del seu èxit. Les exportacions catalanes van créixer el 17,9% el 2022 i van arribar als 94.927 milions d’euros, la xifra més alta de la sèrie històrica.

El Govern es va apressar dijous a vanagloriar-se d’aquest èxit en un context particularment complex d’alça de preus i pujada dels tipus d’interès.

El sector exportador català creix malgrat les dificultats en un context global complex, una gran notícia des del punt de vista de l’estructura econòmica de país i del potencial en els pròxims anys.

És un ajustat resum per a una estadística complexa i plena de factors que protagonitzen un total de 17.469 empreses catalanes exportadores regulars.

El mantra que l’exportació és fonamental per consolidar el futur empresarial s’escampa i el nombre d’empreses amb activitat a l’estranger és el més elevat, un 2,2% més que l’any anterior.

I el segon factor que insufla energia al Govern és que aquest nombre d’empreses exportadores és el més alt d’Espanya. Catalunya suposa el 24,4% de les empreses exportadores espanyoles.

Però les vendes a l’exterior depenen també dels sectors d’activitat. Els productes químics són els més exportats (Tarragona al capdavant) amb un creixement del 19,8%, seguits per alimentació i begudes (+15,2%) i béns d’equipament (+12,5%).

Les exportacions catalanes el 2022 es van dirigir principalment a França (amb un creixement interanual del 26,8%), Alemanya (+16,4%), Itàlia (+16,2%), Portugal (+20,6%), Suïssa (+18%), el Regne Unit (+5,1%) i els Estats Units (20,7%).

Per demarcacions, les vendes de Catalunya a l’exterior també augmenten en tot el territori: Girona (7.787,5 milions d’euros, +21,2%), Barcelona (73.751 milions d’euros, +19,6%), Lleida (2.901 milions d’euros, +15,6%) i Tarragona (10.487, +5,4%).

L’oficina de dinamització econòmica Acció adverteix que existeixen elements que poden amenaçar la bona trajectòria del sector exportador català. Descriu en concret l’amenaça de guerres, l’estagflació o l’increment de preus de les matèries primeres.

Les importacions acumulades de Catalunya l’any passat van suposar 111.798,9 milions d’euros (24,4% del total d’Espanya), amb un augment de 23,6% respecte al mateix període de l’any anterior, per sota de les importacions de tot Espanya (33,4%).

El 2022, per sectors, les úniques indústries amb superàvit van ser l’alimentació i l’automoció. La indústria química ha acumulat dèficit a causa dels productes orgànics i, en menor mesura, inorgànics, en contrast amb el superàvit en medicaments, olis essencials i cosmètics, plàstics i colorants i adobadors.

El saldo comercial de Catalunya acumulat del gener-desembre del 2022 va arribar a la xifra de -16.872,2 milions d’euros, amb una taxa de cobertura de 84,9%, 4,2 punts percentuals menor que la del mateix període del 2021 (89,1%, dades provisionals). Es va arribar a un dèficit energètic de -10.782,2 milions d’euros (-5.802,9 milions d’euros en el mateix període de l’any anterior).

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat