Actualitat

Només un 8,6% dels professionals tecnològics de Catalunya són dones

28 / 03 / 2023 | Actualitat

El sector tecnològic està cada vegada més consolidat a Catalunya i ja suposa fins a un 10% de la riquesa nacional. No obstant, aquest desenvolupament continua deixant enrere les dones. Així ho ha constatat la primera edició del baròmetre DonaTIC, un estudi amb «perspectiva de gènere» que busca ser una «primera fotografia» sobre la inclusió femenina en les empreses d’un sector cada vegada més punter.

Només un 8,6% dels 100.000 professionals tecnològics que hi ha al país són dones. Un sostre de vidre que també suposa una bretxa salarial. I és que les dones tenen un sou un 19% inferior al dels seus companys. Les autoritats catalanes fa anys que incentiven les carreres STEM (les disciplines acadèmiques de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), però tot i així només un 20% de l’alumnat són dones, i un 2% en les carreres més tècniques.

El primer baròmetre DonaTIC del Cercle Tecnològic constata el sostre de vidre i la bretxa salarial femenina a les companyies catalanes.

El Cercle Tecnològic, que fa gairebé dues dècades que elabora el Baròmetre per calibrar l’estat de salut del sector a Catalunya, ha decidit llançar el nou estudi DonaTIC per centrar-se en el rol de la dona. L’informe, elaborat amb ajuda de l’organització Digitalfems, apunta en aquesta mateixa direcció i conclou que les dones ocupen només un 25,4% dels rols tècnics en les empreses tecnològiques catalanes, la majoria en gestió de projectes i després en desenvolupament de ‘software’.

Així mateix, l’informe apunta que les dones representen un 36,5% de les promocions professionals, un impuls al talent que és molt més paritari en empreses amb lideratge femení.

Tendència a la desigualtat

L’estudi també constata una «tendència històrica de desigualtat». Així, només un 18,1% de les empreses enquestades fan formació per combatre els estereotips de gènere, un 28,8% fan auditories sobre la bretxa salarial i un 35,5% disposen de programes de suport per als fills i filles (un aspecte un 20% més present a les companyies amb lideratge femení).

El Cercle Tecnològic va contactar amb 534 empreses catalanes de totes les mides i només 177 van respondre a l’enquesta. Les que hi van participar, han explicat, són aquelles amb més lideratge i presència femenina. La manca de resposta evidencia que moltes empreses no tenen dades desagregades per gènere, però també que hi pot haver menys sensibilitat sobre aquest tema.

Font: El Periódico

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat