Actualitat

Cal declarar els bizums a Hisenda en la renda?

16 / 05 / 2023 | Actualitat

Bizum s’ha convertit en una de les formes més habituals de pagament entre amics i familiars per saldar deutes o pagar per separat dinars, sopars o unes canyes. La seva senzillesa i immediatesa fan que sigui una eina molt popular.

Pagament immediat

El servei s’ha popularitzat tant que ha desbancat altres formes de pagament, com ara transferències, que triguen més a arribar, i pràcticament tothom fa bizums quan l’import és menor de 500 euros.

Sent una eina tan estesa i utilitzada, és lògic que molts es preguntin si en la campanya de la renda cal declarar aquest tipus de pagaments i com s’ha de fer.

La resposta és sí: la regulació dels pagaments a través de plataformes com Bizum tenen el mateix règim que la de qualsevol transferència bancària i els bancs han d’informar les autoritats fiscals sobre les operacions elevades i de qualsevol transacció si aquestes ho requereixen.

Similar a una transferència

És a dir, per regla general, els moviments fets a través de Bizum no han de declarar-se per fer-se des d’aquesta eina concreta, sinó per la mateixa raó que s’han de declarar altres operacions similars com ara transferències bancàries.

Però al ser una eina electrònica connectada a una entitat bancària, Bizum té fàcil rastreig per a l’Agència Tributària. I Hisenda fixa el límit de diners que es poden enviar per Bizum sense haver d’incloure-ho en la declaració de la renda, tot i que els pagaments estiguin subjectes a control tributari, en 10.000 euros.

Imports màxims i autònoms

No obstant, la majoria d’entitats bancàries fixen un import màxim en cada operació entre particulars en 500 euros i també topen l’import màxim entre particulars al dia i al mes, així com el nombre d’operacions que cada usuari pot fer al mes.

En el cas que el receptor del Bizum sigui un comerç o empresa –un autònom–, el Bizum comptabilitza com qualsevol pagament que es faci amb targeta, així que han d’anar amb compte si el reben en el seu compte personal i tenir molt detallats i diferenciats els pagaments, per si Hisenda sol·licita els documents d’origen dels ingressos en una inspecció.

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat