Actualitat

Multes per a les empreses que forcin el treballador durant les onades de calor

16 / 05 / 2023 | Actualitat

Una empresa que obligui els seus treballadors a operar a l’aire lliure durant una onada de calor sense les precaucions necessàries i amb risc greu per a la seva salut s’exposa a sancions de fins a gairebé un milió d’euros.

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest divendres el reial decret que reforça la protecció dels empleats davant temperatures extremes i obliga les companyies a actualitzar els seus plans de prevenció de riscos laborals per contemplar específicament aquesta qüestió. Les corporacions lamenten que aquesta mesura no hagi sigut consensuada prèviament i alerten que necessiten temps per adaptar les seves normatives.

El Govern central deixa a criteri i responsabilitat de les corporacions quan s’haurà de parar o no l’activitat durant una onada de calor. Allà no hi ha novetat legislativa, ja que la vigent llei de prevenció de riscos laborals ja obligava les empreses a contemplar tota potencial i previsible amenaça contra la salut dels seus empleats i a adoptar les mesures necessàries per minimitzar-la.

La norma aprovada en el Consell de Ministres no prohibeix tota activitat a l’aire lliure durant una onada de calor, si bé si especifica que aquesta queda vetada quan «les mesures preventives anteriors no garanteixin la protecció de les persones treballadores».

És a dir, si no és possible començar abans a treballar, partir la jornada o incrementar les pauses, per exemple, les empreses han de parar. No fer-ho pot tenir conseqüències econòmiques per a les corporacions que decideixin continuar la seva activitat per no perdre diners.

Multes de 2.451 a 983.736 euros

Exposar de manera temerària els treballadors als efectes de les onades de calor està considerat una falta greu o molt greu en la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (LISOS). I està sancionat amb entre 2.451 i 49.180 euros, en cas greu, o entre 49.181 i 983.736 euros, en cas molt greu.

La gradualitat de la sanció queda a criteri de cada inspector, si bé com més riscos i més imminència, més elevada serà la quantia de la sanció. Cinc treballadors van morir l’any passat a causa de cops de calor i nou més van patir danys greus, segons les dades recopilades pel Ministeri de Treball.

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat