Actualitat

Punts més rellevants per als arrendadors de la nova llei d’habitatge

17 / 05 / 2023 | Actualitat

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un decret que amplia els incentius de la jubilació demorada. Fins ara, hi havia dues opcions: posposar la jubilació entre 2 i 10 anys amb un increment del 4% en la pensió per cada any endarrerit, o bé rebre un pagament únic en el moment de la jubilació per cada any extra treballat.

A partir d’ara es podran combinar totes dues opcions, però amb canvis en les retribucions. Així, l’increment de la pensió anual de jubilació serà del 2% i el pagament únic per cada any extra treballat es redueix a la meitat.

Exemples de pagament únic

Per fer-nos una idea de les quantitats que la Seguretat Social abona en concepte de pagament únic, aquí hi ha uns exemples:

Una persona amb una pensió de 9.569 euros/any (683 mensuals) pot optar a un pagament únic de 4.786,27 euros (si ha cotitzat menys de 44 anys i 6 mesos) o 5.264 euros per cada any de demora en la jubilació (si ha cotitzat més de 44 anys i 6 mesos).

Per una pensió màxima (37.567 euros/any) i una carrera de cotització perllongada (més de 44 anys i 6 mesos), l’incentiu en forma de pagament únic arribaria als 12.060 euros per cada any de demora en la jubilació.

Ara bé, amb la reforma aprovada ara pel govern espanyol, aquests pagaments únics, si es combinen amb l’increment del 2% de la pensió, queden reduïts a la meitat.

En el cas que la demora en la jubilació sigui d’onze anys o més (algú que s’ha de jubilar ara amb 65 anys, per exemple, i que pugui arribar a treballar fins als 76 o més enllà), l’incentiu serà d’un pagament únic aplicat només a cinc anys del període demorat i d’un increment del 2% de la pensió per cada any d’endarreriment.

Incompatibilitats i grau d’acolliment

La jubilació demorada és incompatible amb l’anticipada, l’activa (que compatibilitza la pensió i una feina per compte d’altri o propi) i la flexible (compatibilitat entre la pensió de jubilació i una feina a temps parcial).

La reforma dels incentius de la jubilació demorada, la va posar en marxa el govern espanyol l’any passat. El percentatge de treballadors en edat de jubilar-se que s’hi van acollir va superar el 5%. En el primer trimestre d’aquest any, el percentatge ha superat el 7%.

Des de principis d’any, les persones que han optat pel pagament únic han rebut de mitjana 13.100 euros per cada any de demora en la jubilació.

De cara a les empreses, l’incentiu per tenir empleats en aquesta modalitat de jubilació demorada és l’exempció de fer-los cotitzar a la Seguretat Social per contingències comunes.

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat