Actualitat

Subvencions per l’obertura de filials d’empreses catalanes a l’estranger

4 / 08 / 2023 | Actualitat

El Govern atorgarà subvencions de 30.000 euros a totes aquelles empreses catalanes que decideixin obrir filials a l’estranger. Ho farà a través d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball.

El nou programa que es posa en marxa permetrà a la Generalitat subvencionar fins al 50% dels costos inicials de la implantació de l’empresa en qüestió en un altre país.

La iniciativa busca ampliar la presència del teixit empresarial català als mercats internacionals a través de la creació de filials, sucursals, subsidiàries o oficines de representació. Entre les despeses que preveu aquest ajut, s’inclouen aquelles relacionades amb la contractació de personal, d’assessors externs o del lloguer de locals i espais.

Aquesta mesura es dirigeix a empreses catalanes amb un mínim de dos anys de facturació i que en el darrer any hagin arribat, com a mínim, al milió d’euros (en cas que la implantació a l’exterior sigui productiva) o al mig milió (si és comercial, logística o de serveis).

Les empreses poden accedir al nou programa a partir d’aquest dimarts. D’altra banda, també s’oferirà assessorament tècnic personalitzat perquè les empreses puguin resoldre dubtes i barreres a l’hora d’obrir-se a l’exterior.

Aquesta orientació especialitzada preveu específicament el suport en la planificació financera perquè les empreses disposin dels recursos suficients per invertir en els seus projectes d’expansió internacional.

Font: Nació Digital

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat