Actualitat

Una empresa pot negar-se a contractar algú si no està vacunat?

5 / 05 / 2021 | Actualitat

La campanya de vacunació avança cada vegada més ràpid i cada vegada més espanyols comencen a rebre el tractament per desenvolupar immunitat davant el virus.

Malgrat que la velocitat de vacunació inicialment no ha sigut molta, el debat i els dubtes sobre l’obligatorietat d’acceptar o no la vacuna comencen a germinar als centres laborals.

La secretària de política sindical d’UGT de Catalunya, Núria Gilgado, resol alguns dels principals dubtes sobre l’encaix legal de la vacuna al mercat laboral.

¿Els treballadors estan obligats a vacunar-se?

«La normativa ho deixa clar: totes les vacunes són voluntàries, tant la de la Covid com la resta», afirma Gilgado.

Segons l’actual normativa, en l’àmbit laboral no hi ha la vacunació obligatòria com a eina de prevenció, ni tan sols per a les professions amb risc per exposició biològica. És a dir, ni tan sols els metges, que poden estar exposats diàriament al virus, tenen l’obligació de vacunar-se.

«La nostra recomanació és que tots els treballadors es vacunin, però ni les autoritats, ni cap empresa pot obligar una persona a vacunar-se», afirma la dirigent d’UGT.

¿Pot sancionar-me l’empresa si no estic vacunat?

No, en cap cas. Aquí la normativa, segons explica Gilgado, és contundent. L’empresa no pot ni tan sols exigir l’esmentada informació al treballador.

Exigir l’esmentada informació seria una vulneració de la llei de protecció de dades. L’empresa només podria recollir l’esmentada informació si fos de manera voluntària.

És a dir, la companyia pot preguntar-ho, però el treballador pot no respondre i queda blindat en cas que la direcció el discriminés d’alguna manera a causa de la seva decisió de no contestar.

¿Pot l’empresa canviar-me de lloc si no estic vacunat?

No, l’empresa no pot justificar cap modificació substancial de les condicions laborals. Si la direcció justifica de manera directa un canvi en les condicions laborals d’un empleat pel fet de no estar vacunat o no voler vacunar-se, estaria incorrent en una discriminació. El que seria susceptible de denúncia per part del treballador.

¿Poden preguntar-me en una entrevista de feina si estic vacunat?

L’empresa pot preguntar-ho, però el candidat té tot el dret a no respondre. La pregunta sobre si una persona està o no vacunada seria equiparable a la de si pensa o no tenir fills, si està o no embarassada o si té previsió de mudar-se en algun moment.

És informació personal i no rellevant per l’entrevista de feina. Una empresa només pot decidir contractar o no a una persona per les seves aptituds professionals i l’encaix d’aquestes en el perfil que busca. Tot el que no tingui a veure amb això, no és rellevant en l’entrevista de feina.

Fins al punt que un potencial candidat té dret a mentir sobre aquesta qüestió si és preguntat per això en una entrevista de feina. Ja que si la persona que busca feina pensa que l’empresa l’hi denegarà si no està vacunat, el treballador pot mentir sense per això exposar-se legalment a repercussions.

«No pot tenir cap tipus de repercussió legal, perquè el fet que estiguis vacunat o no, no pot repercutir en la contractació», insisteix Gilgado.

Si l’empresa decidís posteriorment acomiadar l’esmentada persona per haver mentit sobre aquest punt en la seva entrevista, el cessat podria impugnar l’acomiadament davant els tribunals.

Font: El Periodico

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat