Actualitat

Noves ajudes per incentivar la transició energètica en la indústria

10 / 05 / 2021 | Actualitat

Pimes i grans empreses del sector industrial es podran beneficiar pròximament d’una nova convocatòria d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica.

Amb aquestes ajudes, la Generalitat de Catalunya vol incentivar la indústria cap a la transició energètica per fer front a l’emergència climàtica i aconseguir una competitivitat més gran de les empreses.

El termini per presentar les sol·licituds, que gestionarà l’Institut Català d’Energia (ICAEN), finalitzarà el 30 de juny.

La dotació és de 35 milions d’euros, que se sumen als 48 milions de la primera convocatòria. L’ICAEN publicarà pròximament al DOGC la nova convocatòria, que tindrà exactament les mateixes característiques i requisits que l’anterior.

Totes les empreses interessades hauran de formalitzar la seva sol·licitud i ho podran fer a partir de l’endemà de la publicació. Les ajudes es concediran per ordre d’entrada de la sol·licitud.

Cap a la descarbonització de la indústria

Concretament, es tracta d’accions enfocades a la descarbonització de la indústria, amb especial rellevància a l’estalvi d’energia, l’eficiència energètica, l’aprofitament d’energies renovables i l’increment de la productivitat amb el mateix consum energètic.

La convocatòria s’aplicarà a actuacions de millora de la tecnologia en equips i processos industrials o d’implantació de sistemes de gestió energètica industrial.

En qualsevol dels casos, es requereix una inversió elegible mínima per part de l’empresari, de 75.000 i 30.000 euros, respectivament.

Es poden presentar conjuntament diverses actuacions per poder arribar a la inversió mínima de cada una de les tipologies, sempre que s’efectuïn en una mateixa ubicació industrial i que cada una de les actuacions es presentin per separat.

L’import màxim de la subvenció per a projectes en una mateixa ubicació industrial és de 9 milions d’euros.

Els beneficiaris són pimes i grans empreses del sector industrial, així com empreses tractadores de residus. També les empreses de serveis energètics (ESE) que actuen en funció d’un contracte amb alguna de les empreses indicades.

Font: El Periodico

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat