Actualitat

Avantprojecte de Llei de Reforma de la Llei Concursal

6 / 08 / 2021 | Actualitat

El Govern, a través del Ministeri de Justícia i el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, ha tret a tràmit d’audiència pública l’Avantprojecte de Llei de Reforma de la Llei Concursal, que trasllada la directiva europea sobre reestructuracions i insolvències.

La norma, que cobra rellevància després de la pandèmia davant l’allau de fallides que alguns vaticinen, inclou un reforç a la segona oportunitat empresarial, al permetre a persones físiques (consumidors) i autònoms en concurs blindar part del seu patrimoni personal per incentivar-los a tornar a emprendre o a continuar amb la seva activitat econòmica sense el llast de deutes anteriors.

D’aquesta manera, sota certes condicions i subjectant-se a un pla de pagaments, es possibilita l’exoneració dels deutes sense necessitat d’una liquidació prèvia dels actius empresarials, si es tracta d’un autònom, o de la vivenda habitual del deutor.

En concret, el pla de pagaments amb els creditors tindrà una durada màxima de tres anys i s’ampliarà a cinc anys quan no s’alieni la vivenda habitual del deutor.

Així mateix, el text amplia la relació de deutes exonerables i elimina o es relaxa certes restriccions per poder accedir a les exoneracions.

Solucionar els problemes financers en fases primerenques

El nou text introdueix la figura dels plans de reestructuració empresarial, un instrument preconcursal perquè les empreses deutores viables puguin evitar la insolvència o sortir-ne quan es detectin indicis de «probabilitat d’insolvència», en comptes de l’actual exigència que aquesta sigui imminent.

Així, el deutor podrà determinar quins seran els creditors afectats pel pla de reestructuració i les execucions singulars dels béns i drets de l’empresa quedaran suspeses –fins a un màxim de 12 mesos– per facilitar la negociació del pla, cosa que permetrà a l’empresa continuar desenvolupant la seva activitat amb total normalitat.

La reforma també inclou un nou procediment d’insolvència especial per a autònoms i microempreses de menys de 10 treballadors, més ràpid i digitalitzat, en el qual les parts es comunicaran a través de formularis gratuïts i disponibles ‘online’ o les vistes seran virtuals, i que suposarà una reducció significativa dels costos per al deutor.

Aquest procediment simplificat permetrà als deutors arribar a un pla de continuació si l’empresa és viable o, en cas de no ser possible, els facilitarà una ràpida liquidació a través d’una plataforma ‘online’.

A més, es reforma el procediment concursal per agilitar-lo i reduir la seva durada, amb mesures com la substitució de la junta de creditors per una tramitació escrita al conveni o la reducció de la retribució de l’administrador concursal si la gestió no és eficient, cosa que es produirà si el procediment dura més de 12 mesos per causa que li sigui imputable.

Font: El Periodico

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat