Actualitat

Refer l’IRPF per afavorir les rendes baixes

10 / 12 / 2021 | Actualitat

El govern té previst modificar trams i tarifes de l’IRPF amb un paquet de mesures fiscals dins de la llei d’acompanyament del pressupost.

La intenció és beneficiar els contribuents de rendes més baixes, concretament els que ingressin menys de 35.000 euros bruts anuals.

Alhora, es vol compensar el retrocés que va significar la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la la decisió del govern d’aplicar un increment del 10% del mínim exempt als contribuents amb una base liquidable inferior als 12.450 euros.

Ara, la mesura queda protegida del TC perquè els territoris tenen potestat per modificar els respectius trams de l’impost.

Així, es modifica la tarifa autonòmica augmentant el nombre de trams i aplicant tarifes més favorables a les rendes més baixes. D’entrada, es crea un primer tram de base liquidable fins als 12.450 euros, que tindrà un tipus impositiu del 10,5% en comptes del 12% actual.

Alhora, se subdivideix el segon tram actual en dos, un entre 17.700 i 21.000 euros, que manté la tarifa en un 14%, i un altre de 21.000 a 33.000 euros, amb un tipus del 15%.

Per compensar el guany que rebrien els declarants de rendes altes amb la rebaixa, s’incrementa tres dècimes, fins al 18,8%, la tarifa del tram de 33.000 a 53.400 euros, per bé que l’increment serà pràcticament imperceptible.

Tot plegat beneficiarà, en diferent mesura, un 80% dels contribuents catalans, és a dir, més de 2,9 milions de declarants, i suposarà una baixada en la recaptació per a les arques de la Generalitat d’uns 19 milions.

Les modificacions es deixaran notar en la campanya de la renda del 2022. Enguany, però, els contribuents de rendes més baixes no es podran beneficiar de l’ampliació del mínim exempt, que havia de retallar els ingressos de la Generalitat en 16 milions, per la decisió del Constitucional.

Altres canvis anunciats ahir seran l’ampliació dels supòsits per deducció per lloguer d’habitatge habitual, que abastarà les famílies monoparentals, que també es beneficiaran de més deduccions per naixement o adopció d’un fill, que passen de 150 a 300 euros.

A més de l’exempció de pagar l’impost de CO2 per als vehicles que no circulin (ara només n’estaven exemptes les baixes per robatori), també s’assimilen a familiar de primer grau les persones en acolliment en el cas de l’impost de successions i donacions.

Font: El Punt Avui

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat