Actualitat

El Govern espanyol aprova un setè pla de xoc contra la inflació

27 / 06 / 2023 | Actualitat

El Govern ha aprovat el seu setè pla de xoc per pal·liar els efectes de la inflació sobre els consumidors i les empreses. El paquet de mesures validades pel Consell de Ministres mobilitzen un pressupost de 3.800 milions d’euros i combinen pròrrogues d’ajudes ja existents i noves polítiques, totes vigents fins al 31 de desembre.

Els principals canvis arriben en matèria de vivenda. L’Executiu retira la renovació automàtica amb les mateixes condicions i per sis mesos de tots els contractes de lloguer i això queda limitat a les famílies vulnerables. Sí que manté la suspensió de desnonaments de llars vulnerables.

Per a la butxaca dels consumidors, queda prorrogat fins al 31 de desembre la rebaixa de l’IVA dels aliments bàsics. Així com la congelació del límit al preu de la bombona de butà. També seguirà fins a final d’any la bonificació del combustible per a transportistes, que és de 10 cèntims per litre de carburant durant els tres primers mesos i de 5 cèntims entre l’octubre i el desembre.

El reial decret incorpora pròrrogues, però també novetats. Un bloc de mesures està focalitzat al sector de l’automòbil. D’una banda, el Govern habilita una deducció del 15% en l’IRPF de qualsevol ciutadà que es compri un vehicle elèctric nou. També queda aprovada una bateria de facilitats per incrementar la instal·lació d’estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat