Actualitat

Edat límit per demanar una hipoteca a Espanya

29 / 11 / 2023 | Actualitat

Demanar una hipoteca per costejar-nos una llar s’ha convertit en el pa nostre de cada dia. Per als joves, sobretot. Però els préstecs hipotecaris no estan regits per l’edat, i més ara que els preus estan desbocats i el mercat immobiliari s’aferrissa a les grans ciutats i llocs turístics.

En aquest sentit, els experts asseguren que el col·lapse del preu de les vivendes ja és aquí i que es pot estendre globalment. Demanar una hipoteca va d’anys, però no només respecte al que t’endeutaràs. Els bancs també tenen en compte l’edat dels clients i hi ha un límit per demanar un finançament.

Que la banca sempre guanya no només és una dita, sinó que és un fet. Les entitats bancàries volen els seus diners i se’ls cobren amb interessos. Ara, encara més, ja que l’euríbor del novembre ha assolit el 2,83%. Però, què passa si tens 55 anys i vols firmar una hipoteca a 25 anys?

El resultat d’una suma és fonamental

Arribaries als 80 anys, en el millor dels casos, disfrutant de la teva jubilació, i en el pitjor, queixant-te d’algun mal. Els bancs posen limitacions al que per a tu és un dret. L’edat n’és una, tret que tinguis els diners trinco-trinco. Si és així, enhorabona. Altrament, continua llegint.

Els bancs fan una suma que va a missa a l’hora de concedir els préstecs: agafen la teva edat i la sumen al termini de la hipoteca. El resultat no pot ser superior als 75 anys. És a dir, si tens 50 anys, tindràs 25 anys per tornar la teva hipoteca. Si tens 65 anys, només tindràs 10 anys per pagar-la. Si estàs en aquest segon grup de població, t’ho pots permetre?

Dos titulars i una assegurança de vida

La llei no estableix una regla general per a aquest procediment i cada banc té els seus propis criteris, però recorda que el seu principal objectiu és assegurar-se que li tornaràs els diners prestats. Per això, els experts recomanen acudir a diverses entitats i esbrinar quina ofereix les millors condicions per a cada cas.

Si l’edat és un problema, hi ha una alternativa per allargar la durada del finançament. Passa per afegir-hi una segona persona com a titular, que, a més, sigui més jove. Si tu no pots liquidar el deute, ho farà aquesta persona. Per acabar d’assegurar-se que els tornaràs els diners, pel mig també es pot exigir una assegurança de vida.

La durada del préstec també mereix un capítol a part. Tampoc hi ha una llei que ho limiti, però el Banc d’Espanya s’ha posicionat al respecte i recomana que el termini màxim sigui de 30 anys. D’aquesta manera, aquest suggeriment fixaria l’edat màxima per sol·licitar una hipoteca individualment als 45 anys.

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat