Actualitat

Els embargaments de vivenda habitual arriben al màxim

8 / 09 / 2021 | Actualitat

Les execucions hipotecàries o embargaments de vivendes habituals de persones físiques van créixer al segon trimestre el 253,2% més que en el mateix període de l’any anterior, segons les dades publicades aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Suposa la xifra més alta en un trimestre des del 2017.

Al segon trimestre de l’any es van registrar 3.243 execucions hipotecàries o embargaments d’una vivenda per a la venda. L’INE recorda, no obstant, que entre l’abril i el juny del 2020 no es van produir embargaments a causa de les provisions de l’estat alarma.

Del total dels embargaments, 3.207 eren vivendes habituals en propietat (el 84,1% més que en el mateix trimestre del 2020) i 682 no eren residència habitual dels propietaris (el 22,3% més).

En valors trimestrals, és a dir, en comparació amb el primer trimestre, les execucions hipotecàries sobre vivendes habituals es van incrementar l’1,1% entre l’abril i el juny.

L’objectiu principal d’aquesta estadística és oferir trimestralment el nombre de certificacions d’execucions hipotecàries iniciades i inscrites als Registres de la Propietat durant el trimestre de referència.

Al segon trimestre de l’any es van iniciar 9.753 execucions hipotecàries, el 18,1% més que el trimestre anterior i el 79,3% per sobre de la dada del segon trimestre del 2020. D’aquestes, 9.239 van afectar finques urbanes (on s’inclouen les vivendes) i 514 finques rústiques.

Les execucions hipotecàries sobre finques urbanes van pujar el 16,9% en relació amb el trimestre anterior i el 73,8% respecte al segon trimestre del 2020.

Dins de les finques urbanes, 5.887 execucions van correspondre a vivendes, el 13,7% més en taxa intertrimestral i més del doble en termes interanuals, i 4.090 eren execucions sobre vivendes de persones físiques, el 5,2% més que el trimestre anterior i xifra el 242,8% superior a la del segon trimestre del 2020.

I dins de les vivendes de persones físiques, 3.243 execucions es van fer sobre vivendes habituals de persones físiques i 847 sobre vivendes que no són residència habitual dels propietaris.

Les primeres es van disparar el 253,2% en taxa interanual i van pujar l’1,1% en taxa trimestral, mentre que les segones van augmentar el 208,1% respecte al segon trimestre del 2020 i el 24,2% en relació amb el trimestre anterior.

Per la seva banda, les execucions hipotecàries sobre vivendes de persones jurídiques van ser en total 1.797 entre l’abril i el juny, el 39,4% més que el trimestre anterior i el 5,9% per sobre de la xifra del mateix període del 2020.

Les execucions hipotecàries sobre vivendes van concentrar el 60,4% del total d’execucions hipotecàries el segon trimestre d’aquest any. El 33,2% del total d’execucions hipotecàries van afectar vivendes habituals de persones físiques, el 18,4% va correspondre a vivendes de persones jurídiques i el 8,7% a altres vivendes de persones físiques.

Font: El Periodico

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat