Actualitat

La recuperació econòmica se sustenta sobre ocupació més precària

14 / 09 / 2021 | Actualitat

La recuperació de l’ocupació que venen ratificant les dades d’afiliació a la Seguretat Social durant els últims mesos se sustenten sobre fonaments precaris.

Els nous treballadors, ja sigui perquè es reincorporen d’un erto o perquè acaben de firmar el seu contracte, tenen pitjors condicions laborals que la d’aquells que operaven fins ara i cobren salaris més baixos.

Així ho constata l’índex de costos laborals publicat aquest dijous per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que reflecteixen una caiguda del pagament per hora treballada del 3,8% durant el segon trimestre respecte al mateix període de l’any anterior.

Fins ara les enquestes de costos laborals que trimestralment va publicant l’INE venien molt esbiaixades per l’efecte dels ertos.

Ja que aquestes mesuren els diners que dediquen les empreses per ocupar els seus treballadors, entre salaris i cotitzacions a la Seguretat Social, i quan els empleats estan en erto les companyies deixen de pagar un percentatge molt elevat de les cotitzacions i la integritat del salari.

No obstant, en el segon trimestre d’aquest any la incidència dels ertos és ja reduïda, amb un nombre molt menor d’afectats que a la primavera del 2020.

Els sectors on més ha caigut el cost laboral –majorment salaris– són l’hostaleria (-15,4%), les activitats artístiques (-13,3%) i les indústries extractives (-12%); sectors amb una elevada destrucció d’ocupació a l’inici de la crisi i una sostinguda recuperació durant els últims mesos.

Les esmentades dades tracen el característic efecte acordió que pateix el mercat laboral davant les crisis, amb especial intensitat en aquesta última.

Les empreses reaccionen a la contracció del PIB amb l’acomiadament dels treballadors temporals, més precaris i amb salaris més baixos; el que puja la mitjana dels salaris al purgar les capes més mal pagades.

I després la recuperació es fa reincorporant treballadors d’aquestes característiques: mal pagats i amb condicions pitjors que les que es van quedar.

Font: El Periodico

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb