Actualitat

El Banc d’Espanya preveu arribar al PIB prepandèmia a mitjans del 2022

21 / 09 / 2021 | Actualitat

La reobertura i reactivació de l’economia propiciada per la vacunació a partir del segon trimestre ha estat per sobre del que s’esperaven els experts i, en conseqüència, les previsions de creixement d’aquest any i els següents s’estan revisant a l’alça en les últimes setmanes.

Així ho ha fet aquest dimarts el Banc d’Espanya, que calcula ara que el PIB espanyol creixerà un 6,3% el 2021, un 5,9% el 2022 i un 2% el 2023, per sobre del que s’esperava al juny (6,2%, 5,8% i 1,8%), que al seu torn superava l’augurat al març (6%, 5,3% i 1,7%).

La seva estimació és, així, lleugerament superior a la del consens d’analistes privats per a aquest any (6,2%), però inferior a la del Govern (6,5%).

El més significatiu, en qualsevol cas, és que l’organisme preveu ara que l’economia espanyola recuperarà el nivell previ a la pandèmia «al voltant de mitjans del 2022» i el superarà en 2,5 punts percentuals a finals del 2023.

La recuperació, així, està sent més ràpida del que es preveia: al juny, es calculava que al nivell precrisi s’hi arribaria «en l’últim tram» de l’any que ve i que el PIB sobrepassaria en 1,9 punts aquest nivell al tancament del 2023.

Espanya, això sí, va amb retard respecte al conjunt de la zona euro, l’activitat de la qual tornarà al nivell anterior a finals del 2021, a causa que la malaltia va impactar més al país pel pes més gran del sector de serveis, particularment del turisme.

El PIB, així, estava encara al juny 6,8 punts percentuals per sota del 2019, mentre que en la unió monetària aquesta bretxa havia caigut ja a 2,5 punts.

L’acceleració de l’economia es traduirà en una reducció més ràpida de l’atur, tot i que encara en nivells molt alts.

El Banc d’Espanya calcula que l’atur mitjà anual baixarà del 15,5% de l’any passat al 15,1% aquest exercici, el 14,3% el 2022 i el 13,3% el 2023, per tant, se situarà per sota dels nivells previs a la pandèmia «al voltant de mitjans del 2022», en lloc de fer-ho a «finals» d’aquell any.

Això, a més, no es produirà per una baixada de la població activa, que pel contrari experimentarà un «lleuger repunt», sinó per un creixement de les hores treballades (8,1% el 2021, 5,6% el 2022 i 1,7% el 2023).

L’atur, a més, tancarà el 2023 en el 12,8%, per sota del nivell del desembre del 2019 (13,8%).

Com a conseqüència de tot això, l’organisme preveu ara que el dèficit públic es redueixi des de l’11% del 2020 al 7,6% el 2021, 4,3% el 2022 i 3,5% el 2023 (davant el 8,2%, 4,9% i 4,3% que augurava al juny).

El deute, per la seva banda, baixarà des del 119,9% del tancament de l’any passat al 117,9% aquest exercici i al 114,3% el pròxim i el següent (120,1%, 117,9% i 118% anterior).

Font: El Periodico

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat