Actualitat

Pujada de la pensió mínima i màxima

17 / 01 / 2022 | Actualitat

La pujada del 2,5% per a les pensions contributives el 2022 situarà la mínima de jubilació en 10.103,8 euros anuals, 721,7 euros mensuals en 14 pagues; mentre que la màxima serà de 39.468,6 euros anuals, 2.819,1 euros mensuals.

Segons les dades facilitades pel Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social, la mínima amb cònjuge a càrrec arribarà als 12.467 euros anuals, 890,5 euros al mes.

Quant a la pensió mitjana de jubilació, i amb dades de l’última nòmina de pensions abonada al novembre, passaria d’1.194,9 euros mensuals a 1.224,7 euros sempre tenint en compte les 14 nòmines que s’abonen amb les extres d’estiu i Nadal.

La Seguretat Social recorda que les pensions contributives es revaloritzaran el 2022 un 2,5%, la mitjana de l’índex de preus de consum (IPC) entre el desembre del 2020 i el novembre del 2021, una fórmula consensuada al juliol amb els agents socials.

D’aquesta manera, recorda el Govern, es dona compliment a la recomanació del Pacte de Toledo i es garanteix el poder adquisitiu de les pensions partint de l’evolució de l’IPC.

8,9 milions de perceptors

El novembre del 2021, recorda la nota, hi havia 8,9 milions de perceptors de pensions contributives i 9,9 milions de pensions, ja que en alguns casos es cobren dues prestacions.

Per als beneficiaris de pensions mínimes, pensions no contributives i Ingrés Mínim Vital l’alça serà del 3% deixant en el cas d’aquesta última prestació la renda garantida per a la unitat familiar composta per un adult en 5.899.6 euros.

A la segona meitat de gener, els pensionistes i beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital rebran, a més, la paga compensatòria (la popularment denominada pagueta) per la revalorització de 2021 que va ser del 0,9%, 1,6 punts per sota d’aquesta mitjana del 2,5%.

La revaloració de les pensions contributives amb la inflació suposarà una despesa addicional de «gairebé 5.000 milions» el 2022, que comprenen tant aquesta pujada del 2,5%, com aquesta ‘pagueta’ amb la qual el Govern haurà de compensar la diferència de la inflació amb l’alça del 0,9% aplicada el 2021 i que ronda els 2.000 milions.

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat