Actualitat

Quan es presenta el Model 347 d’Hisenda?

25 / 01 / 2022 | Actualitat

El pagament dels impostos no és l’única obligació que tenim els contribuents amb Hisenda. Un dels tràmits requerits en nombroses ocasions és el que l’Administració tributària anomena declaracions informatives.

Aquest tipus de tràmits són únicament de caràcter informatiu i, com s’ha dit abans, no comporten cap pagament. El seu objectiu és facilitar dades que permetin a l’Agència Tributària descobrir possibles fraus o irregularitats. Les declaracions informatives serveixen també perquè Hisenda pugui elaborar l’esborrany de la renda que després farà arribar als contribuents.

Una d’aquestes declaracions informatives és l’anomenat model 347, en què es detallen operacions amb terceres persones. Mitjançant aquest model s’informa Hisenda d’operacions en què s’hagin superat els 3.005,06 € (suma de totes les operacions de l’exercici, IVA inclòs, amb el client o proveïdor) durant l’exercici anterior.

¿Qui està obligat a presentar el model 347?

Els empresaris i professionals que desenvolupen activitats econòmiques presentaran aquest model quan hagin realitzat operacions que en el seu conjunt hagin superat els 3.005,06 €.

Així mateix, hauran de presentar el model 347 les entitats o establiments privats de caràcter social i les comunitats de propietaris per les adquisicions de béns i serveis que efectuïn al marge d’activitat empresarial o professional quan el seu import hagi superat els 3.005,06 € (exclòs el subministrament d’aigua, energia elèctrica, combustible i assegurances).

La data límit de presentació del model 347 és l’últim dia de febrer. Per exemple, per a aquest any 2022, el model 347 que declara les activitats del 2021 s’entregarà fins al dilluns 28 de febrer.

Font: El Periódico

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat