Quina pensió queda amb 30 anys cotitzats?

Quina pensió queda amb 30 anys cotitzats?

Qualsevol treballador que aspiri a percebre una pensió de jubilació haurà d’haver cotitzat a la Seguretat Social durant un mínim de 15 anys, havent treballat almenys 2 anys en els últims 15 immediatament anteriors al retir. En aquest cas de mínims el nou pensionista...
Extra de 1.700 euros a l’any a la pensió

Extra de 1.700 euros a l’any a la pensió

Aquells pensionistes que hagin tingut quatre fills i demostrin que el fet de la seva maternitat o paternitat hagi perjudicat la paga que actualment reben de l’Estat podran veure-la augmentar en prop de 1.700 euros a l’any, segons el complement fixat en l’actualitat en...