Actualitat

Extra de 1.700 euros a l’any a la pensió

11 / 10 / 2023 | Actualitat

Aquells pensionistes que hagin tingut quatre fills i demostrin que el fet de la seva maternitat o paternitat hagi perjudicat la paga que actualment reben de l’Estat podran veure-la augmentar en prop de 1.700 euros a l’any, segons el complement fixat en l’actualitat en els pressupostos generals de l’Estat, que per compensar la bretxa salarial patida possiblement per progenitors estableix una quantitat de 30,40 euros mensuals per cada fill o filla, amb el límit de quatre vegades l’esmentat import.

Els que, en les mateixes circumstàncies però amb menys fills, també hagin patit un perjudici al llarg de la seva carrera professional, retardant els seus períodes de cotització i, en conseqüència, la pensió que els ha quedat, també podran beneficiar-se del complement governamental que substitueix el de maternitat per aportació demogràfica: així, havent tingut un sol fill els correspondria 425,60 euros més a l’any, mentre que amb dos fills serien 848,40 euros anuals i amb tres fills, 1.272 euros.

D’aquesta manera, els que van assumir un paper principal en la tasca de les cures dels fills veurien reparada aquesta dedicació de forma quantificable.

Encara que al llarg del temps les dones han sigut les més afectades per aquesta bretxa, ja que han sigut elles les que principalment han assumit la tasca de la cura dels fills, els homes també poden beneficiar-se d’aquesta mesura.

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat