Actualitat

Quina pensió queda amb 30 anys cotitzats?

11 / 10 / 2023 | Actualitat

Qualsevol treballador que aspiri a percebre una pensió de jubilació haurà d’haver cotitzat a la Seguretat Social durant un mínim de 15 anys, havent treballat almenys 2 anys en els últims 15 immediatament anteriors al retir. En aquest cas de mínims el nou pensionista rebrà un 50% del «percentatge general que correspongui en funció dels anys cotitzats», la meitat de la la base reguladora.

Per contra, per percebre el 100% de la pensió de jubilació s’haurà d’haver cotitzat durant 36 anys i quatre mesos, en l’actualitat.

Els que estiguin pensant quant els correspondrà de pensió si no es jubilen ni amb el mínim ni amb els anys cotitzats per obtenir la totalitat de la pensió hauran de fer comptes, una cosa a què ajuda el programa d’autocàlcul de la pàgina web de la Seguretat Social.

Per obtenir la corresponent base reguladora el futur pensionista haurà de «dividir per 350 les bases de cotització dels 300 mesos immediatament anteriors al del mes previ» al retir, tenint en compte les bases dels últims 25 anys. A aquesta quantitat li hauran d’aplicar un percentatge diferent en virtut dels anys cotitzats. Per exemple, els que arribada l’edat es retirin amb 30 anys cotitzats a la Seguretat Social rebran el 85,18% de la seva base reguladora.

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat