Actualitat

Acord per a apujar el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2024 en un 5%

7 / 02 / 2024 | Actualitat

En un principi, semblava que l’apujada de l’SMI havia de ser del 4%, però finalment, el Govern i els sindicats han arribat a un acord per a elevar l’SMI en un 5%.

Així, l’SMI passarà dels 1.080 euros mensuals per catorze pagues (fixats en 2023) fins als 1.134 euros al mes per a aquest 2024.

Les apujades de l’SMI afecten a tots els treballadors, especialment a aquells que no tenen conveni i repercuteixen en els qui estan rebent menys ingressos de l’estipulat.

SMI 2024

El salari mínim interprofessional queda fixat en 1.134 € bruts mensuals en 14 pagues (15.876 euros bruts anuals). Aquesta quantitat ha suposat un increment del 5% respecte a 2023.

Per tant, la quantia de salari mínim per a 14 pagues en 2024 és de:

  • Salari mínim interprofessional diari en 2024: 37,80 €/dia.
  • Salari mínim interprofessional mensual en 2024: 1.134 €/mes.
  • Salari mínim interprofessional anual en 2024: 15.876 €/any.

Amb el nou augment de l’SMI, els treballadors percebran 5.573 euros més a l’any que en 2018. Els empleats de la llar que treballin per hores percebran, almenys, 8,87 euros per cada hora.

El salari mínim interprofessional és net o brut?

El salari mínim interprofessional es refereix al salari brut dels treballadors. Els 1.134 euros mensuals en 14 pagues representen el total de meritacions de la nòmina, i en cas d’estar prorratejades les pagues extres, seran 1.323 euros mensuals en 12 pagues.

Quin és el salari mínim d’empleats de la llar?

En el cas d’empleats de la llar que treballin per hores, el salari mínim serà de 8,87 euros per hora efectivament treballada.

Quan entrarà en vigor l’apujada de l’SMI 2024?

L’apujada de l’SMI començarà la seva tramitació amb la publicació en Audiència i Informació Pública. Posteriorment, el Reial decret serà aprovat en Consell de Ministres.

L’increment que s’aprovi en Consell de Ministres s’aplicarà amb caràcter retroactiu a l’1 de gener de 2024.

Atenció. L’apujada de l’SMI 2024 començarà a ser efectiva una vegada es publiqui en el BOE. L’apujada de l’SMI es farà amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2024. Per tant, en cas que l’apujada de l’SMI no es publiqui a temps al BOE per a la nòmina del mes de gener, aquest increment es cobrarà al febrer de manera retroactiva.

Quant ha augmentat l’SMI en els últims anys?

En l’anterior legislatura, el Govern va elevar el salari mínim interprofessional des dels 735 euros fins als 1.080 en 2023, un increment del 47%.

Amb l’apujada de l’SMI acordada per a 2024, l’SMI s’incrementa en un 54% des de 2018. Aquesta xifra suposa un increment de 54 euros mensuals en 14 pagues, és a dir, un total de 756 euros anuals.

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat