Quina pensió queda amb 30 anys cotitzats?

Quina pensió queda amb 30 anys cotitzats?

Qualsevol treballador que aspiri a percebre una pensió de jubilació haurà d’haver cotitzat a la Seguretat Social durant un mínim de 15 anys, havent treballat almenys 2 anys en els últims 15 immediatament anteriors al retir. En aquest cas de mínims el nou pensionista...